Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 37

Vleesvarkens:

Tot de woensdagmiddag was het vorige week spannend of er toch iets van een bodem in de varkensmarkt gelegd kon worden. De Duitse VEZG bleef inderdaad gelijk op € 1.25. Maar van een fundament onder de prijs is echt nog geen sprake. De Teleporc internetveiling wist noch vorige week vrijdag noch deze week dinsdag een enkel bod op de aangeboden partijen te krijgen. Met als gevolg: geen notering. De DCA-beursprijs volgde de Duitsers door ook onveranderd € 1,24 te publiceren. Onderdelen worden volgens de slachterijen voor deze week toch weer een paar cent minder verkocht. Animo om wat ruimer te slachten is er absoluut niet. Niet alleen in Nederland en België maar ook in Duitsland en Denemarken beginnen de aantallen slachtrijpe varkens die aan het eind van de week nog niet geplaatst zijn nu op te lopen. Dus voor de slachters is er geen enkele aanleiding om meer te betalen. Op de Duitse markt blijft zelfs nog steeds de dreiging hangen dat volgens de grote vleesconcerns de vleesmarkt zo slecht is dat we niet verrast moeten zijn als er nog eens een stapje naar beneden gemaakt zou worden. Op dit moment lijkt het er echter op dat eerst, het door de Duitse minister van Landbouw geïnitieerde, crisisberaad van woensdag wordt afgewacht. Hopelijk brengt dat brede overleg een klein beetje het vertrouwen terug dat de huidige diepe crisis toch van tijdelijke aard is.  Dat zou voor de doemdenkers, die momenteel de sector bestoken met signalen alsof het nooit meer goed komt, de voedingsbodem weg nemen. Toch moeten we als Nederlandse en Deense leveranciers op de Duitse markt rekening houden met snel toenemende protectie. Dit uiteraard binnen de kaders van de EU-wetgeving. Er zal naast verbetering van de vleesafzet binnen de Europese markt beslist een flinke opleving van de afzet op Azië nodig zijn voor dat er in de varkensmarkt enig herstel op kan treden.

Slachtzeugen:

Op de slachtzeugenmarkt is de stemming zo mogelijk nog slechter dan bij de vleesvarkens. Het kost grote moeite om de op zich niet extreem grote uitstoot aan zeugen te plaatsen. De noteringen volgen de beroerde ontwikkelingen van de vleesvarkens op de voet.

Biggen:

Gebrek aan perspectief nekt de biggenmarkt

Nog steeds is het biggen overschot niet echt groot. Toch wordt de afzet nu ook binnen vaste koppelingen verstoord. Dit omdat de vleesvarkenshouder zijn varkens maar mondjesmaat kan afleveren. Dus kan hij ook te weinig of vertraagd ruimte maken voor biggen. Daarnaast kan aan de all-in all out mesters, die een afwachtende houding aannemen, nog steeds weinig perspectief geboden worden. Vooral bij de Duitse vleesvarkenshouders leidt dit tot massaal leeg laten staan van de stallen. Vermeerderaars en handel hebben geen vertrouwen dat dit snel verbetert. Zij kiezen er dan op dit moment ook voor niet af te wachten op groen licht binnen de reguliere kanalen. Om de bezettingsdruk in de opfokstallen te verzachten wordt ervoor gekozen om tegen dumpprijzen in de vrije markt aan te bieden en waar mogelijk zelfs gebruik te maken van de internationale afzet voor de slacht. Biggennoteringen blijven voor deze week, bij gelijkblijvende varkensprijzen, zowel in Duitsland als Nederland op hun plaats. De VEZG noteerde vrijdag onveranderd € 20 en de DCA Best Piglet Price bleef maandag na afronding ter nauwer nood gelijk op € 24,00. Op de vrije markt blijft de druk echter nog steeds hoog. Enig lichtpuntje bieden signalen van vleesvarkenshouders die aangeven over enkele weken weer te willen beginnen met opleg omdat de varkens in de loop van februari 2022 toch wel weer beter aan de prijs zullen zijn.