Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 34

Vleesvarkens:

Als een klap in het gezicht

Zo werd vorige week woensdag de forse Duitse NW Preis verlaging van € 0.07 naar € 1,30 ervaren. Hoewel er wel signalen waren, werd niet verwacht dat deze grote stap “zonder gevecht” genomen zou worden. Maar ook daarna loopt de Duitse markt nog steeds zeer stroef. Op de Teleporcveilingen van afgelopen vrijdag en deze week dinsdag werd geen staart verhandeld. Slachterijen blijven ondanks de verlaging zeer krappe slachtplannen hanteren. Dus bodemprijzen en nog nauwelijks afzet voor varkens en of vlees! De Nederlandse slachtvarkensmarkt kan niet achter blijven want het merendeel van het vlees moet op dezelfde EU-markt worden afgezet. De DCA Beurs deed vrijdag min 6 cent naar € 1,28 en VION verlaagde ook 6 cent naar € 1,40 (Incl. BTW) Er is geen enkele reden te bedenken waarom de andere Nederlandse slachters in de loop van de week niet zouden volgen. Na intensieve rondvraag op de Duitse markt mag geconcludeerd worden dat daar in ieder geval deze week geen prijsaanpassingen meer te verwachten zijn. De Duitse ISN maakt zich nogal druk over de stroom Spaans en zelfs Chileens varkensvlees dat momenteel in sommige supermarktketens tegen dumpprijzen wordt aangeboden. De roep om voorkeur, of zelfs alleen recht, voor vlees van in Duitsland geboren, getogen, geslacht en verwerkte varkens (5 X D) neemt toe! Dit past naadloos in het promotieplaatje van REWE, een supermarktketen die de Duitse consument voor ruim een kwart van vers vlees voorziet. REWE meldt dat zij in 2022 > 95% 5 x D varkensvlees in haar schappen zal leggen. Het positieve effect voor de Duitse producent moet nog blijken. Maar dat dit, zeker wanneer, naar verwachting, andere ketens volgen, flink negatief effect op de varkens- maar vooral biggenstroom vanuit Nederland en Denemarken gaat hebben is wel duidelijk. Maar ook op korte termijn hangen er donkere wolken boven de Nederlandse markt. Middels zeer krappe slachtplannen proberen de slachterijconcerns de pijn van de zwakke vleesmarkt te verzachten. Naast zeer zwakke vraag uit China lijkt nu ook Filipijnen af te haken vanwege fors herstel van de eigen productie na de AVP-problemen. Naast matige prijzen zijn ook de verschepingskosten naar deze landen bijna vertienvoudigd. Na de vakantie weer opgestarte verwerkingsindustrie en wat toenemende consumenten afzet zullen misschien leiden tot stabilisering van de noteringen op dit lage niveau. Maar met toenemend aanbod, omdat de varkens deze zomer geen groeidip kennen, is van enig herstel voorlopig geen sprake.

Slachtzeugen:

Ook de slachtzeugenprijs wordt stevig gedrukt door de malaise op de vleesvarkensmarkt.

Biggen:

Normaal aanbod maar gebrek aan kooplust

Het volume aan biggen in de markt is zoals te verwachten na alle (reductie) maatregelen kleiner dan andere jaren om deze tijd. De sombere perspectieven voor vleesvarkenshouders remmen echter de afzet. In Nederland zien we alleen hier en daar een weekje vertraging maar geen lege stallen. Duitse vvh acteren toch anders. Daar staan diverse stallen leeg. Een aantal varkenshouders “speculeert” op betere afzet en opbrengst in de loop van januari i.p.v. rond de feestdagen en schuift opleg door. Maar er zijn ook ondernemers die het eigen verbouwde graan nu duur verkopen en hun stallen waarschijnlijk langer leeg laten. Sommige grotere Duitse vermeerderaars willen het risico van stagnatie van de afzet voor zijn. Zij pachten zelf leegstaande vleesvarkensstallen. De Duitse handel vreest voor moeilijke afzet van de eigen biggen. Dit ondanks de sterk gereduceerde productie. VEZG greep afgelopen vrijdag al in, met een verlaging van 6 euro (20%!) naar € 25.00. Daarnaast worden de toeslagen fors naar beneden bijgesteld. DCA BPP reageerde maandag door eveneens opnieuw te verlagen.  Met min € 3.00 komt het niveau op € 27,00. Met nog steeds geen zekerheid dat het hierbij blijft.