Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 18

Vleesvarkens:

Ongekend spannende week

Hoewel het de afgelopen week in de Duitse markt tot op het laatste moment gonsde van geruchten dat de notering nu toch “flink” bakzeil zou halen, kwam VEZG woensdag met onveranderd uit. Dit tot groot ongenoegen van de grote Duitse slachters. Zij geven aan in de vleesmarkt absoluut niet concurrerend meer te zijn met de Denen en Nederlanders als de inkoop zo veel hoger ligt. Echter over gaan tot “Hauspreise” heeft nauwelijks meer effect, omdat het leeuwendeel van de aanvoer, de  “contractvarkens” toch op Vereinigungsniveau moeten worden afgerekend. Ze hielden hun noteringen dus ook onveranderd op € 1,95. Wel zetten ze hun ongenoegen kracht bij door enerzijds nog minder te gaan slachten en anderzijds, in Nederland en Denemarken goedkopere varkens bij te kopen. Ondanks het grote interne Duitse aanbod. Dit was voor de Nederlandse markt een welkome uitlaatklep. Maar hierdoor is de “Schweinestau”, in Duitsland zelf, opnieuw groter geworden. De druk is er nu zo groot dat Duitse producenten zelf aangeven, liever te kiezen voor een lagere opbrengst als hun varkens dan wel opgehaald worden. Op de Teleporc veiling wordt al helemaal geen varken verhandeld. Hoewel je het in Duitsland nooit zeker weet, lijkt het er nu toch op dat woensdag de Duitse noteringen een flinke aderlating zullen doen. De DCA-beursprijs bleef afgelopen vrijdag op haar plaats op € 1,72. Als DCA het bij het rechte eind heeft, en slachterij noteringen in Nederland ook gelijk blijven, komen de opbrengsten in beide landen weer dichter bij elkaar. Maar de aanvoerdruk is in Nederland, ondanks wat meer export naar Duitsland, Polen, Italië en Spanje, nog steeds extreem groot. “De markt bulkt van de varkens. Daarnaast worden de onderdelen deze week wat moeizamer en tegen lagere prijzen verkocht. Hopelijk laten de Nederlandse slachterijen zich niet verleiden ook weer wat te verlagen.  Dat zou voor de varkenshouders een ramp zijn. Bij de huidige opbrengsten kraakt het al flink. Maar prijsverlaging zou voor de varkenshouder flinke verliezen betekenen. Zijn voerkosten waren al torenhoog. Deze zijn alleen in de maand april nog eens rond de € 5.00 per 100 kg gestegen. De perspectieven op de voermarkt zijn zeer zorgelijk. Tot september wordt nog een verdere verhoging van rond de 10% verwacht. Dus moeten de varkenshouders nu juist stijgende opbrengsten in het verschiet hebben om de moed er nog een beetje in te houden.

Slachtzeugen:

Ook deze week bleven de slachtzeugenprijzen op hun plaats.

Biggen:

Varkensprop verantwoordelijk voor malaise op de biggenmarkt

Absoluut gezien zijn er niet extreem veel biggen in de markt. Maar als bij een groot deel van de vleesvarkenshouders de slachtvarkens met aanzienlijke vertraging worden afgenomen zijn het er altijd te veel. De eerste weken is er nog gebufferd door de dieren bij de vermeerderaar wat zwaarder te laten worden. Dit in de hoop dat de slachtachterstand snel zou worden ingelopen. Zodat er alsnog plaats zou komen bij de vaste afnemer. Dat laatste gebeurt echter niet. Er zijn alweer varkens op “Italiaanse gewichten” en de voorraad groeit nog. Dus moeten er nu gaten gezocht in de vrije markt, omdat veel    biggenstallen uitpuilen. Potentiële vrije markt kopers, die bereid zijn op te leggen, moeten met een lampje gezocht worden. De leegstand in Duitse vleesvarkensstallen neemt ongekend grote vormen aan. Lege stallen worden maar zeer beperkt vrij gegeven voor “voergeld constructies” omdat Duitse vleesvarkenshouders zelf willen kunnen beslissen wanneer ze weer in willen stappen. De Spaanse integraties beperken hun opleg steeds vaker onder de druk van het duurder wordende voer. Zij verkopen zelfs speenbiggen i.p.v. Nederlandse dieren bij te kopen. De schaarse “bij koop” ligt zowel in Duitsland als Spanje op een zeer laag prijsniveau. De Spaanse noteringen dalen net al de Nederlandse wekelijks. De DCA BPP is deze week opnieuw met € 1,50 gezakt naar € 48.00. De Duitse VEZG-notering houdt tot veler verbazing ook deze week weer stand op €60.00 Omdat er in de fysieke markt op hele andere niveaus verkocht wordt, hadden vriend en vijand afgelopen vrijdag ook in Duitsland een flinke verlaging verwacht. Als de Duitse vleesvarkensprijs komende woensdag echter naar beneden wordt bijgesteld, zal de biggennotering vrijdag ongetwijfeld ook een flinke deuk oplopen.