Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 17

Vleesvarkens:

Tussen hoop en vrees

Wederom wist de VEZG afgelopen woensdag de grote Duitse slachters mee te krijgen in het stabiel houden van de noteringen.  Met € 1,95 staan de Duitse noteringen € 0,53 hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. En toch zijn er vooral bij de Duitse varkenshouders grote zorgen over het rendement.  Velen van hen “incasseren” nu op basis van deze prijs nog even, om daarna de stal voorlopig leeg laten. Dat heeft alles te maken met de grote onzekerheid over de voerprijs. Het dure voer levert, als je de huidige biggenprijs en toegenomen kosten daarbij optelt, volgens deze ondernemers onvoldoende perspectief om op te leggen. Zij concentreren zich voorlopig op de akkerbouwtak. Het effect daarvan zien we nu als eerste, op de biggenmarkt. Maar de Duitse slachterijen zullen dit over een aantal maanden ook wel degelijk in hun aanvoer gaan merken. Dit biedt weliswaar voor de “blijvers” kansen. Maar op korte termijn wordt de stroom slachtvarkens er in NW Europa niet minder van. TVL, uitval van slachtcapaciteit vanwege feestdagen, processtoringen en gebrek aan personeel bij de be- en verwerkers zorgen vooral in Nederland voor een zorgelijke ophoping van slachtrijpe varkens. Dus is de al gepubliceerde stabilisatie van Beursprijs en Vion voor deze week het maximaal haalbare. Toch lijkt de vleesmarkt wel wat vriendelijker. Hammen en nekken laten in de verkoop een plusje zien. Hierdoor brengt het hele karkas per saldo iets meer op. De vleesafzet op Azië baart wel zorgen. We zien met name China van maand tot maand zelf meer slachten en minder importeren. Ook zijn de prijsniveaus daar fors gekelderd. Van de opgestarte PO-regelingen wordt maar beperkt gebruik gemaakt. Er zijn sowieso sterke twijfels over de toegevoegde waarde van deze EU-maatregel. Na Koningsdag vallen er tot Hemelvaart geen slachtdagen meer uit. Dus kan de forse prop varkens, die er nu zit, hopelijk worden weggeslacht. De Duitse aanvoermarkt is al bijna in evenwicht en Zuid-Europa zou zelfs wat extra varkens kunnen gebruiken. Maar vanwege de pittige transportkosten hebben wij daar nauwelijks baat bij. Maar toch..… De omslag kan soms sneller daar zijn dan verwacht! Onderbuikgevoel zegt op dit moment dat de hoop op voorzichtig herstel, het wel eens zou kunnen winnen van de vrees dat het de komende tijd “helemaal mis zou lopen”. In dat geval zijn straks de aanhouders toch weer de winnaars.

Slachtzeugen:

De zeugenprijzen bewegen zich momenteel bijna allemaal zijwaarts. Rust in de markt.

Biggen:

Je zult ze maar even over hebben

Het biggenaanbod is voor eind april, absoluut gezien, niet echt groot. Binnen vaste koppelingen kan de productie van de vermeerderaars redelijk goed worden geplaatst. Handicap hierbij is op dit moment wel de vertraging in het leveren van slachtvarkens. Maar met wat improviseren kunnen de meeste vermeerderaars de niet afgenomen dieren wel een week langer vasthouden.  Maar daar waar dit niet gaat, of de vleesvarkenshouder echt later, of zelfs helemaal niet, oplegt ontstaan de problemen. Er is op dit moment geen alternatief voor deze biggen. Ook biggen van gesloten bedrijven die nu even wat over hebben, zijn niet te slijten. De Spaanse integraties liggen achterover en wachten, tot de druk zo groot wordt, dat we bereid zijn de dieren, voor een aanzienlijk lagere prijs te brengen. De Denen, die al eerder in nood zaten dan wij, vullen de schaarse Duitse vrijkomende plaatsen tegen bodemprijzen. Maar nog los van de prijs is er op de vrije markt nauwelijks plaats te vinden. Ook de Duitse interne markt loopt vol. Dit ondanks fors krimpende productie en markt beschermend 5 x D etc. De lust om vrijkomende varkensplaatsen weer meteen te vullen ontbreekt ten ene male. Een klein deel van deze lege stallen kan alsnog gearresteerd worden middels voergeld constructies. Echter het merendeel van deze twijfelende Duitse vleesvarkenshouders wil, zodra hij het weer ziet zitten, zelf weer op kunnen leggen en blijft nu dus leeg. De Duitse VEZG-notering blijft weliswaar ook deze week weer op € 60.00 staan, maar toeslagen worden er flink gereduceerd. In Nederland noteert de DCA BPP, onder zware druk van bovenstaande, deze week opnieuw €1,50 lager. Ze zakt daarmee door de € 50,00 grens naar € 49,50. Voor de vermeerderaar te weinig om verder in te lopen op de geleden verliezen. Maar hopelijk wordt de lust om op te leggen er bij de vleesvarkenshouders door gestimuleerd.