Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 16

Vleesvarkens:
Krappe slachtingen,  toch niet alleen capaciteitsprobleem?
De afgelopen week bleven in bijna heel Europa de varkensprijzen op hun plaats. Naast de Nederlandse noteringen schreven   ook Teleporc en de Duitse VEZG onveranderd op respectievelijk € 1,54 en € 1,50.  Vrijdagavond noteerde de DCA Beursprijs ook voor deze week onveranderd op € 1.54. Maandag meldde VION eveneens stabiel op € 1,67 (incl. BTW). Hoewel men er in Duitsland niet helemaal gerust op is, wordt ook daar woensdag een onveranderde positie op €1,50 verwacht. Het absolute aantal aangeboden vleesvarkens op de West Europese markt is beslist niet extreem. Toch wordt er wel degelijk een overschot ervaren. Handelaren en dus ook vleesvarkenshouders komen maar niet door de voorraad heen. Corona perikelen en ontbrekende slachtdagen worden al snel als oorzaak aangewezen. Het aantal slachtvarkens dat wekelijks verwerkt wordt valt elke keer weer tegen.  Dus zou de huidige volledige slachtweek voor het nodige “inhaaleffect” moeten zorgen. Maar het lijkt er   steeds meer op dat de be- en verwerkers ook niet echt op grotere volumes zitten te wachten. Europees gezien valt de vraag naar vlees momenteel wat tegen. Mooie warme voorjaarsdagen, die het Barbecue seizoen inleiden, blijven nog uit. Naar vlees voor horeca en evenementen is nog steeds geen vraag. Dus dat de Duitse markt, die nauwelijks mogelijkheden kent buiten Europa, het moeilijk heeft is begrijpelijk. Maar vanuit Nederland kan toch volop geëxporteerd naar Azië en met name China. Een markt die volgens analisten nog het hele jaar flink aan de varkens blijf trekken. De  opleving van het aantal eigen slachtingen  in China  wordt onterecht bestempeld als, verrassend snel en boven verwachting herstel van de productie aldaar. Toch blijkt dit voor een groot deel te verklaren door “paniekverkoop” van vaak nog te lichte dieren. Dit omdat AVP er nog steeds in allerlei vormen om zich een slaat en men ruiming met zeer lage vergoedingen voor wil zijn. Deze slachtgolf lijkt al weer voorbij en we zien de prijzen in China al weer stijgen. Met name de Brazilianen vergroten hun afzet naar China tot record niveaus. Maar nu de VS met name vanwege logistieke problemen veel minder vlees naar Azië brengen, blijft er toch voldoende ruimte voor ons Europese aanbod. Dan moeten we de prijs toch op zijn minst in de benen kunnen houden.

Slachtzeugen:
Marktleider Tonnies slacht veel zeugen. Maar daarnaast wordt ook het leeuwendeel van de elders in Europa geslachte zeugen op de snijtafels van Tonnies verwerkt. Dus als dit bedrijf bekend maakt vanwege capaciteitsproblemen enerzijds en gebrek aan afzet voor worstproducten anderzijds de notering met € 0,15 te laten zakken heeft dat enorme impact op de hele slachtzeugenmarkt.

Biggen:
De druk op de biggenmarkt neemt toe.
Hoewel het aanbod biggen in onze regio niet echt aantoonbaar stijgt, loopt de markt wel vol. Nu de vleesvarkens al weken stabiel noteren en er eigenlijk geen zicht is op snelle verbetering is de gretigheid om op te leggen er zichtbaar af. Er wordt vooral in de all-in all out sfeer ruim tijd  genomen voor schoonmaak en eventuele reparatie. De (Duitse) akkerbouwers zijn daarnaast druk op het land en hoeven even niet zo nodig op te leggen. Onze Spaanse afnemers, die weken lang flink aan de biggen trokken, zijn nu nauwelijks in de markt. Hoewel ook zij een fors deel van hun vlees op de wereldmarkt afzetten, speelt daar bij de integraties altijd nog het fenomeen: Als na de zomer de toeristen weg zijn willen we minder slachtrijpe varkens. Dus gaat nu de rem er op in de opleg. Er liggen momenteel zelfs stallen leeg. Het op hun plaats blijven van VEZG met € 53,00 en DCA BPP op € 52,50 is dan ook op dit moment het maximaal haalbare. Als de varkens niet snel duurder worden is het maar de vraag of dat de komende week nog het geval is. De Belgische en Spaanse prijzen zijn nu al verlaagd.