Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht week 13

Vleesvarkens:
Tot na de pasen geen verdere verbetering.
In grote delen van Europa bleven de noteringen vorige week op hun plaats. De DCA beursprijs noteert ook voor deze week weer onveranderd € 1.54. Ook Vion houdt haar notering stabiel op € 1.67 (incl. BTW) Naar verwachting volgen de andere slachterijen ook.
Het lukt de Nederlandse slachters nog maar amper het aangeboden volume aan varkens te slachten. Storingen en minder zaterdagslachtingen zijn hier mede debet aan. Maar vleesvarkenshouders zien bij de huidige prijsontwikkeling ook geen aanleiding meer dieren vast te houden en leveren nu het liefst snel af. Toch wordt er verwacht dat dit, los van wat doorgeschoven varkens, geen echte problemen op gaat leveren. De onderdelen zijn voor deze week voor ongeveer gelijkblijvende prijzen verkocht. Ook de afzet naar Azië blijft goed. Dus al met al een vrij stabiele situatie. Op de Duitse markt is dat toch anders. Daar worden vanaf vorige week wezenlijk minder varkens geslacht en verwerkt. Dit o.a. vanwege diverse coronabesmettingen. Flink wat slachthuis medewerkers zitten thuis, ziek of in quarantaine. Zorg baren daarnaast echter ook de signalen van de Duitse be- en  verwerkers dat het vlees ondanks de aanzienlijk lagere productie maar zeer moeizaam verkocht wordt en zich in de koel- en vrieshuizen opstapelt. De voornoemde zaken zorgen ervoor dat er nauwelijks animo is om op de Teleporc veiling bij te kopen. Het prijsniveau zakte daar vrijdag opnieuw een centje  naar € 1,54. Dus naar een niveau van nog maar 4 cent boven de VEZG notering. Voor deze week zal dit (nog) niet tot prijsverlagingen leiden, maar de druk wordt met het uitvallen van een aantal slachtdagen wel steeds groter. Toch gloort er licht aan de horizon! Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid leidt de recente massale afname van het aantal zeugen in Nederland en Duitsland, vanaf ongeveer juni van dit jaar, tot een afname van het vleesvarkensaanbod met  meer dan 90.000 per week. Dat is 7 a 8 % van het gezamenlijk aantal slachtingen in Duitsland en Nederland. Dat maakt varkens straks weer gevraagd en dus reden voor betere prijzen.

Slachtzeugen:
De slachtzeugen noteringen zullen waarschijnlijk ook ongewijzigd de paasdagen door gaan.

Biggen:
Niet meer tegen elke prijs.
Het biggenaanbod is nog maar voorzichtig aan iets groter . Maar met name omdat de vleesvarkens even niet meer duurder worden komt de markt toch wat tot rust. Alle biggen kunnen welliswaar vlot worden opgenomen, en er blijven nog wat stallen een paar dagen leeg. Maar er wordt duidelijk minder aan getrokken. “Vrije” vermeerderaars en gesloten bedrijven die denken nu nog even een koppel flink boven de reguliere marktprijs te kunnen plaatsen komen al weer van een koude kermis thuis. Spanje hoeft ze deze (heilige) week niet zo nodig en op de Duitse markt zijn de kopers, ondanks lege plaatsen, even erg rustig nu de vleesvarkens wat onder druk staan. De corona- en AVP perikelen maken hen, naast de zorg over sterk oplopende voerprijzen, wantrouwig. De duurdere koppels blijven  dus wat boven de markt zweven om daarna voor normale prijzen een plaats te vinden. De noteringen blijven in Duitsland, na de gemaakte inhaalslag,  nu al weer op hun plaats. De VEZG noteert deze week stabiel € 53. Op de Nederlands markt van het zelfde laken een pak. De DCA Best piglet price blijft ook ongewijzigd op € 52,50.  Nu eerst weer betere varkensopbrengsten, dan is pas weer verdere verhoging van de biggen aan de orde. Dit ondanks blijvend duidelijk krapper aanbod.