Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht week 12

Vleesvarkens:
Fundament niet stevig genoeg.
Aan de explosieve verhogingen van de afgelopen weken kwam vorige week dinsdagmiddag plotseling een einde. Slachterijen hadden al aangegeven dat de vleesverkopen de snelle inkoopstijgingen bij lange na niet bij konden benen. Het broze fundament onder de noteringen  begaf het dan ook gelijk, toen er signalen kwamen van nieuwe capaciteitsbeperkingen i.v.m. Corona.  De honger naar varkens om alle haken maar gevuld te krijgen was meteen over. De Teleporc veiling verlaagde dinsdag niet alleen de prijs met één cent naar € 1.64 maar kon zelfs voor de helft van de aangeboden partijen geen koper vinden. De verrassende reactie van VEZG en Duitse slachterijen was, in plaats van de verwachte wat gematigder stijging, zelfs een volledige pas op de plaats. Terwijl op de zelfde dag de Nederlandse slachters hun noteringen voor de lopende week nog met 10 tot 12 cent verhoogden naar niveaus van € 1,48 / € 1,49. Vrijdag moest de veiling nog opnieuw met minus € 0.09  bakzeil halen naar € 1.55. Dit is nog maar slechts 5 cent hoger dan de Vereinigungspreis. En nog was er nauwelijks belangstelling voor de aangeboden partijen. De Duitse slachterijen hadden, ingegeven door stroevere verkopen, in hun ogen dus genoeg varkens aan de haak. Mocht er dinsdag nog verdere prijsdruk op de Teleporc veiling  komen . dan zouden de boze tongen die menen dat er zelfs een verlaging van de Duitse noteringen mogelijk is, gelijk kunnen krijgen. De meeste marktanalisten gaan er echter van uit dat de Duitse prijs tot de Pasen stabiel blijft. Gevolg van deze ontwikkelingen is ook meteen een stabilisatie bij de Nederlandse slachters. Dit ondanks hun  duidelijk betere positie. Er zijn in ons land op dit moment geen noemenswaardige  corona perikelen of acute AVP dreigingen. Ook de verkoop op China loopt redelijk. Wel voelt men hier nog wel de volume druk die er in Duitsland in veel mindere mate is. Resultaat is een gelijkblijvende beursprijs en ook Vion geeft te kennen pas op de plaats te maken. We zullen waarschijnlijk toch moeten wachten op herstart van de gastronomie en prijsopdrijvend effect van het  met zekerheid naderende structurele significant krappere aanbod, in zowel Nederland als Duitsland, voordat de prijs weer verder doorstijgt. En dat alles onder de voorwaarden: Corona onder controle en het  uitblijven van AVP calamiteiten.

Slachtzeugen:
De slachtzeugennoteringen maken bij de huidige ontwikkelingen op de vleesvarkenmarkt ook even pas op de plaats.

Biggen:
Alleen nog naijleffect nu vleesvarkensmarkt stabiliseert .
Het biggenaanbod stijgt nu, eind maart, nog maar gering. De enorme zuigkracht die de sterke vraag met zich meebracht is echter goeddeels weg. Deze werd voornamelijk veroorzaakt door de angst bij de vleesvarkenshouder dat vertraging van opleg tot een nog hogere prijs zou leiden. Er moesten dus kost wat kost meteen biggen komen.. Op dit moment berust men er in misschien een weekje te moeten wachten, omdat er geen explosieve prijsverhogingen meer aan lijken te komen. Resultaat is een beduidend minder “wilde” vrije markt. De noteringen ijlen zowel in Duitsland als Nederland weliswaar nog wel iets na. De Duitse VEZG stijgt deze week nog met  € 2.00 naar € 53 en de DCA Best Piglet Price doet ook plus € 2,00 naar het niveau van  € 52,50.  Voor verder stijging zal ook de varkensprijs weer stappen moeten zetten.