Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 6

Vleesvarkens:

Varkensprijs vindt nieuwe hobbels op haar pad

De afgelopen week bleven bijna alle noteringen voor de tiende of elfde week opnieuw op hun plaats. De Belgen gaan door met hun achterstand iets in te lopen. Het is alleen Spanje waar, onder invloed van de voortvarende export naar China, de vleesvarkensprijzen wekelijks met kleine stapjes omhoogklimmen. In onze omgeving blijft de rem erop. Er zijn weliswaar signalen dat de slacht achterstanden verder worden ingelopen maar dat lijkt op dit moment nog meer in Duitsland dan in Nederland aan de orde. In ons land lopen de gewichten zelfs nog iets op en heeft bedrijf van Rooi aangekondigd het aantal slachtingen even wat terug te schroeven. Dit omdat hun afzet op China onverwacht wordt geblokkeerd. De reden is tot op heden nog onduidelijk maar het effect in de markt is er niet minder om. Juist van Rooi is qua invriesvoorzieningen en capaciteit optimaal ingericht om de Chinezen te bedienen. Dit volume zal ongetwijfeld door anderen worden opgevuld. Maar dat kan even zo goed door Spanje, Brazilië of de VS gebeuren dan door Nederlandse exporteurs. Deze landen nemen ook nu al een groot deel voor hun rekening.  Daar waar we dicht bij een opleving van de markt stonden, zou dat nu wel weer eens vertraging op kunnen lopen. Onze oosterburen geven daarentegen op dit moment beduidend minder negatieve signalen af dan de afgelopen weken.. Er wordt in Duitsland voor komende woensdag al over “minimaal gelijk” gesproken alsof er al bijna iets meer in zit. Op zich verrassend omdat er daar nog steeds meer varkens zijn dan er geslacht kunnen worden en bijna al het vlees de Europese markt op moet.  Maar nog meer omdat de AVP-situatie in toenemende mate bedreigend is. Er worden dagelijks nieuwe gevallen bekend in meerdere delen van het beschermingsgebied. Gelukkig zijn er nog steeds geen gedomesticeerde varkens besmet. Maar de Duitse overheid spreekt wel van een zorgelijke toestand vanwege de hardnekkige uitbreiding van de infecties. Het zal waarschijnlijk toch de voelbare krimp van de Duitse varkenssector zijn die bij de prijsverwachting meespeelt. Krimp die er zelfs op korte termijn voor gaat zorgen dat de snelgroeiende Russische varkensstapel, in navolging van Spanje, qua omvang groter gaat worden dan de Duitse. Gezien ook de stabiele prijzen van de onderdelen zal de Nederlandse markt in ieder geval deze week nog op het huidige niveau blijven steken.

Slachtzeugen:

Op dit moment zien we goede vraag naar zeugenvlees. De slachtzeugennoteringen zijn afgelopen week dan ook wat aangetrokken.

Biggen:

Internationale vraag trekt wat aan

Vraag en aanbod waren de afgelopen weken redelijk in evenwicht. Binnenlands is daar niet veel aan veranderd. Er is zelfs twijfel bij de vleesvarkenshouders betreffende de perspectieven over 4 maanden, nu big en voer duurder worden.  Maar zoals elk jaar in februari stijgt de internationale belangstelling. Waar de Spanjaarden even vrij rustig waren, komen de aanvragen nu los. Men heeft daar volop vertrouwen in een positieve ontwikkeling van de varkensprijs, dus elke integratie wil haar stallen vol hebben. De voorkeur gaat daarbij steeds meer uit naar in Spanje geboren biggen, omdat “geboren en getogen in Spanje” voor de vleesafzet steeds belangrijker wordt   Deze biggen zijn in de Spaanse vrije markt zeer dun gezaaid en duur. Dus worden er nu Nederlandse biggen bijgekocht, nog voor dat deze ook duur worden. De Duitse markt komt ook weer op gang. Er worden merkbaar meer varkens weg geladen. Het binnenlandse biggen aanbod is krap. Dat is te zien aan de snel bijtrekkende noteringen. De VEZG verhoogde vrijdag maar liefst € 2,50 naar € 30,50 en nadert daarmee het Nederlandse niveau. De DCA – BPP stijgt deze week onder invloed van de betere vraag met € 1,50 naar € 31.50. Dit terwijl de vleesvarkens nog maar niet duurder worden.