Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 5

Vleesvarkens:

Licht aan de horizon, maar nog net buiten bereik

Wederom een statische week op de vleesvarkensmarkt in bijna heel Europa. Een kleine verhoging voor binnenlandse aanvoer op de Italiaanse en Spaanse markt vormen met België de uitzondering. De Belgische prijzen vertonen eindelijk enige reparatie van het grote gat wat er vanwege de AVP ten opzichte van de rest van de Europese markt was ontstaan. Voor deze week blijven de Beursprijs en Vion opnieuw op hetzelfde niveau. Toch komen er steeds meer signalen dat we tegen een lichte verbetering aan zitten. Het pakket aan varkens wat nog niet geplaatst kan worden lijkt op de Duitse markt nu toch wat te slinken. Diverse kanalen melden dat het aantal varkens van “normaal gewicht” dat daar aangeboden wordt nu ook voor een groot deel wekelijks kan worden weg geslacht. Het afnemende aantal aangeboden slachtrijpe varkens met reguliere gewichten is daar voornamelijk debet aan. Het zijn nu voor een groot deel proppen té zware dieren die nog geen bestemming weten te vinden, b.v. omdat de Italiaanse slachterijen deze echt zware dieren ook maar heel beperkt afnemen. Die Duitse slachters die tot voor kort nog echt onder de prijs door aan hun varkens konden komen, moeten nu ook de prijs betalen, of worden niet meer bediend. Dan wacht men toch liever zijn beurt af bij de reguliere afnemers tegen normale opbrengsten. Het lijkt er nu even op dat het juist met de Nederlandse afzet wat stroever loopt. Het wil bij gebrek aan slachturen en elkaar opvolgende storingen aan de slachtlijn maar niet vlotten met de aantallen. De gewichten lopen zelfs weer op. De vleesafzet lijkt redelijk te lopen. Volumes lopen goed weg en de onderdelen zijn royaal prijshoudend. Z-O Azië zal ook bij onverhoopte krimp van de Chinese afzet essentieel onderdeel van de afzet blijven. Er zijn naast de Vietnamese markt ook hoge verwachtingen van de afzet op de Filipijnen. In deze regio heeft de AVP flink om zich heen gegrepen en komt de herbevolking op de varkensbedrijven nog maar moeizaam op gang. De behoefte is er groot en de prijzen zeer interessant. Als op redelijk korte termijn ook de Horeca weer in de markt komt is dat ook een extra impuls. Zeker als de verwachting, dat de aanbod druk vanuit Duitsland wat af gaat nemen uit komt, moet er ruimte komen voor verhogingen van de inkoopprijzen.  Toch zal hiervoor het geduld waarschijnlijk nog even op de proef gesteld worden.

Slachtzeugen:

Ook op de slachtzeugenmarkt lijkt het erop dat de noteringen op hun plaats blijven.

Biggen:

Iets meer vraag duwt biggenprijs voorzichtig omhoog

Het aanbod loopt nog wekelijks iets terug. Geleidelijk zien we nu de stoppende vermeerderaars van het toneel verdwijnen. Dit leidt tot de nodige herschikkingen in de markt op een moment waarin het aanbod seizoensmatig ook altijd wat krapper is. Naast een redelijke vraag vanuit het buitenland geeft dit, ondanks stabiel blijvende vleesvarkensprijzen, een extra prikkel aan de biggenprijs. Op de interne Duitse markt loopt het biggenaanbod ook wat terug. We zien daar de VEZG nu al een paar weken grotere stappen nemen dan de Nederlandse noteringen, waardoor het verschil van week tot week kleiner wordt. Voor de lopende week stijgt deze VEZG met € 2.00 naar € 28,00. De DCA Best Piglet Price maakt opnieuw een stapje van € 0.50  naar  € 30.00. Maar de echte stappen zullen pas gemaakt kunnen worden op het moment dat de vleesvarkens duurder worden.