Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 45

Vleesvarkens:

Varkensmarkt muurvast

Ook de afgelopen week bleven vrijwel alle noteringen voor de zoveelste week stabiel en was het opnieuw de Spaanse prijs die zelfs nog een kleine verlaging doorvoerde. Met levend € 1.02 is dat zeker niet de slechtste notering, maar wel de prijs die vanaf de piek in juni met maar liefst een totale verlaging van € 0,53 (levend) verreweg het meeste heeft ingeleverd. Dit geeft aan dat ook daar de klad er flink in zit. Het goeddeels wegvallen van de afzet op China is daar voornamelijk debet aan. De Nederlandse- en Duitse slachterijnoteringen bleven qua niveau op hun plaats. Dat er geen behoefte is om in de vrije markt bij te kopen bleek onder anderen uit het feit dat er de hele week weer geen staart verhandeld werd op de Duitse Teleporc internetveiling. Toch leefde er onder diverse handelaren afgelopen vrijdag even de stemming om DCA te adviseren haar beursprijs, na 5 weken onveranderd op het lage niveau van € 1.19, een kleine plus te geven. Dit was onder meer ingegeven door de afgelopen week opnieuw wat beter verkochte onderdelen op de vleesmarkt. Maar nog wel meer door het onderbuikgevoel dat de zo schrale koek op dit moment misschien wel niet helemaal eerlijk verdeeld wordt. De vleesverkopen lopen qua volume weliswaar zeer stroef. Maar deze zouden gevoelsmatig, toch wat ruimte moeten geven om het inkoopniveau iets te verhogen.  De cruciale vraag is of er echt geen betere uitbetalingscapaciteit richting leveranciers in zit. Of dat het zeer riante varkens aanbod, in relatie tot het aantal uitgevoerde slachtingen, de be- en verwerkers op dit moment de positie geeft om zonder weerstand hun inkoopprijzen wat te drukken. Staan de resultaten van de slachterijen wel net zo onder druk als die van de varkenshouders? De tijd zal het leren!  Voor alsnog heeft ook de DCA-beursprijs gekozen voor onveranderd op € 1,19. Vion liet haar notering maandag ook onveranderd op € 1,31 (incl. BTW). Van de Duitse prijzen wordt hetzelfde verwacht. Hopelijk komt er toch nog een positieve impuls van de vleesmarkt. Een markt die echter deze week gezien de ontwikkeling van de opbrengst van de onderdelen onveranderd lijkt. Voor verhogingen nog vόόr de kerst begint de tijd te dringen.

Slachtzeugen:

Ook voor deze week worden er geen mutaties op de slachtzeugenmarkt verwacht.

Biggen:

En toch nog geen verbetering

Het eigenlijk maar geringe overschot en de hoop op wat perspectief op de vleesvarkens- markt gaven vorige week aanleiding tot enig optimisme, Ook de verhoging van de Deense biggenprijs met 10 kronen (€ 1.30) droeg daaraan bij. Maar deze notering bevond zich in het diepe dal van € 18.00 bij 30 kg. Helaas blijft deze week de stemming ook op de biggenmarkt zeer gelaten. Binnen vaste koppelingen wordt, als de varkens tenminste tijdig vertrekken, vlot opgelegd.  Leegstaande all-in all-out stallen komen weer in beeld vanwege enig opbrengst perspectief voor de vleesvarkensmarkt in februari/ maart. Maar er wordt echter nog geen haast gemaakt met opleggen. De huidige zeer lage varkensopbrengsten en de torenhoge voerprijzen belemmeren immers nog steeds elke verhoging van de biggenprijs. Exportmarkten als Spanje en Duitsland geven qua vraag en prijs absoluut nog geen positieve impulsen. De Duitse VEZG bleef vrijdag op haar plaats met € 18.00. Maandag bleek ook de Nederlandse DCA Best Piglet Price voor deze week op € 20,50 te blijven steken.