Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 40

Vleesvarkens:

Het werd anders, maar niet beter!

Dat het niet mogelijk is een markt voor langere tijd kunstmatig overeind te houden zagen we vorige week bij de vleesvarkens. Enkele weken bleef de prijs onder grote spanning op hetzelfde (lage) niveau. Maandag kwam VION met een verdere verlaging van 3 cent naar € 1,33 (incl. BTW). De andere Nederlandse slachterijen volgden met ook 2 of 3 cent verlaging. Er is bij geen be- en verwerker animo om te kopen. De Telepork internetveiling wist ook afgelopen week weer geen enkele partij te plaatsen en bleef opnieuw zonder notering. Woensdag leek het er nog even op dat de Duitse markt maar een bescheiden veer hoefde te laten. De Vereinigungspreis daalde met € 0,01 naar €1,24. Echter vrijwel onmiddellijk reageerden de grote Duitse slachtondernemingen met hauspreise van € 1.20. Dit deed de toch al zo negatieve stemming bij de varkenshouders tot onder het vriespunt dalen. Immers ook de VEZG zal nu deze week bakzeil halen. Afgelopen vrijdag kon de DCA Beursprijs niet anders dan ook met € 0.05 verlagen naar € 1,19. Vion reageerde maandag met een verdere verlaging van 2 cent naar € 1,31. Alle hoop is er nu op gevestigd dat de Duitse noteringen aanstaande woensdag niet door de € 1.20 heen gaan zakken. Redenen voor deze prijsval zijn er meerdere. Alle Europese slachters melden dat het vlees niet te slijten is en de koel- en vrieshuizen overvol zitten. De Aziaten zijn bijna niet in de markt. Ook de opbrengsten van de slacht-bijproducten zijn gehalveerd. Er is dus geen enkele reden voor slachterijen om aan de varkens te trekken. Daar komt nog bij dat slacht- en verwerkingsprocessen bij diverse slachters op een zeer laag pitje draaien vanwege gebrek aan personeel. De bereidheid om zich tegen Corona te laten enten is onder arbeidsmigranten zeer laag. Terwijl de omstandigheden in slacht- en verwerkingslocaties juist optimaal zijn voor instandhouding en verspreiding van het virus. Dus is er erg hoog ziekteverzuim en veel personeel in quarantaine. Dit terwijl de instroom van arbeidskrachten, vanuit Roemenië en Bulgarije, so wie so, historisch laag is onder de, vanwege corona, aangepaste condities. Het aanbod vleesvarkens lijkt echter aan het begin van het vierde kwartaal weer groter te worden. Dus er schuiven telkens veel varkens door naar een volgende slachtweek. Toch nog een paar positieve zaken: Gelukkig geen Duitse slachtdag minder omdat de dag van de eenheid op zondag viel. En, de op handen zijnde krimp van de varkensstapel, in grote delen van de wereld, leidt in de VS nu al tot verhoging van de termijnmarkt notering voor december met $ 0,18 per kg. Verder moeten opbeurende signalen helaas met een lampje gezocht worden.

Slachtzeugen:

De slachtzeugenprijs lijkt bij groot aanbod in de vrije val geraakt.

Biggen:

Er bestond serieuze hoop dat een stabiele biggenprijs in week 39 de kooplust, bij afwachtende vleesvarkenshouders, zou kunnen opwekken. Toen echter bleek dat de vleesvarkens nog verder in prijs onderuitgingen, zonder het gevoel dat er nu een bodem onder ligt, werd die hoop meteen weer de kop ingedrukt. All-in All-out stallen blijven leeg. Vanwege het zeer krappe aantal slachtingen komen er ook minder biggenplaatsen vrij. De stemming wordt daarbij ook nog negatief beïnvloed door de sterke signalen dat voerprijzen de komende tijd nog wel eens kunnen blijven stijgen. Al met al somberder vooruitzichten dan we dachten. Veel biggennoteringen gingen dan ook afgelopen week al onderuit. De Duitse VEZG houdt echter ook deze week opnieuw stand op € 20.00. De DCA Best Piglet Price voert onder de huidige omstandigheden wel een fikse verlaging van € 2,50 door naar € 21,00. (Vorig jaar noteerde de BPP in dezelfde week € 24,50). Herstel lijkt even verder weg dan verwacht.