Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 38

Vleesvarkens:

Gebrek aan handen in slacht en verwerking

Afgelopen woensdag bleef de Duitse VEZG met € 1,25 toch weer op zijn plaats. Vrijdag werden weer 2 van de aangeboden partijen varkens verhandeld op de Teleporc veiling. Het niveau, € 1,27 baart echter wel zorgen. De DCA Beursprijs noteerde onveranderd op € 1,24. Vion bleef maandag ook gelijk op € 1,36 (incl. BTW). Geen niveaus om van te juichen, maar de dreiging dat met name de Duitse notering nog verder door zou zakken naar € 1,20 lijkt even uit de lucht. Er zijn echter weinig lichtpuntjes te melden. Onderdelen zijn deze week gemiddeld weer een paar centen in de min. Afzet op China loopt ronduit stroef, tegen beduidend lagere prijzen. In heel Europa zijn de noteringen al in mineur. De concurrentie op de EU-vleesmarkt is moordend. Er zitten in meerdere landen veel slachtrijpe varkens die nog niet geslacht kunnen worden. Het ziet er naar uit, dat dit van aanvoer tot en met verwerking, terug te voeren is op gebrek aan personeel. Corona speelt hierin een grote rol. Niet alleen vanwege uitval van medewerkers door het virus zelf. Maar nog meer omdat in heel veel landen de noodzakelijke inzet van arbeidsmigranten zwaar bemoeilijkt wordt door o.a. aangescherpte wet- en regelgeving. In de UK begint het probleem bijvoorbeeld al bij transport van stal naar slachthuis. Door groot gebrek aan chauffeurs blijven de varkens liggen. In andere landen is het meer in de slachterij en verwerking waar het aan handen ontbreekt. Nu het er voorzichtig op lijkt dat de be- en verwerkers weer meer dieren op willen nemen, lukt het niet die aantallen geslacht en verwerkt te krijgen. Hierdoor blijft het nog steeds puzzelen om de varkens te kunnen plaatsen. Er is echter zeker geen sprake van gebrek aan vlees! De koel en vrieshuizen zitten, vooral in de grootmacht Duitsland, boordevol niet te verkopen vlees. Het Duitse crisisberaad van afgelopen week heeft er in ieder geval toe geleid dat alle legale mogelijkheden om Duits vlees voorrang te geven worden uitgeput. Zelfs supermarkten willen nu de binnenlandse primaire sector helpen. Dit door buitenlands vlees te weren en per geslacht Duits varken bij te betalen. Ook tracht men de voorraden door verkoop tegen stuntprijzen te verminderen. Beslist geen filantropie, maar uit angst dat de sector (hun toeleveranciers) anders misschien wel goeddeels opdroogt. De kreet 5 x D is momenteel niet van de lucht. Dit laatste is wel een zorgelijke ontwikkeling voor o.a. de Nederlandse export.

Slachtzeugen:

Net als de vleesvarkens wisten de zeugennoteringen zich te handhaven.

Biggen:

Hoewel de meeste biggennoteringen afgelopen week op hun plaats bleven is de rust zeker nog niet terug gekeerd. Vleesvarkenshouders menen dat de huidige lage varkensprijs en de torenhoge voerprijzen, een nog lagere biggenprijs rechtvaardigen. Zij vinden zich gesteund door signalen in de pers, dat die dieren die niet bij vaste afnemers kunnen worden geplaatst, met veel moeite, voor beschamende niveaus, worden weggezet. Toch geldt ook hier, dat een nog wezenlijk lagere biggenprijs misschien het verlies nu even iets beperkt, maar op termijn wel grote gevolgen kan hebben. De rigoureuze beslissingen die vermeerderaars dan misschien kunnen of moeten gaan nemen, zullen de continuïteit van aanvoer van kwaliteitsbiggen in gevaar brengen. De Duitse VEZG bleef ongewijzigd op € 20.00. DCA Best Piglet Price wil deze week middels de kleine verlaging van € 0,50 naar € 23,50 toch aangeven dat de druk op de markt wel erg groot is.