Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 35

Vleesvarkens:

Soms zit het mee, en soms even ……..

Begin vorige week werd verwacht dat o.a. de signalen van de Duitse slachterijen een remmende werking zouden hebben op de prijs. Afvlakken van de stijgende lijn tot zelfs gelijk blijven van de  notering zou het resultaat kunnen zijn. Toch stegen VEZG en Duitse slachters woensdag met € 0,05 door naar € 2.05. Dat is maar liefst € 0.75 per kg meer dan een jaar eerder in de zelfde week. En omdat de prijzen toen dalende waren zal dat verschil de komende weken nog groter worden. Door de Duitse stijging van             € 0.20 in enkele weken wordt het verschil met de Nederlandse markt ook groter. DCA beursprijs doet verwoede pogingen mee te komen. Deze steeg tot en met vorige week met € 0.18. De slachterijen lieten het echter bij € 0.15. Dat maakte de handelaren die hun advies gaven voor de beursmutatie van afgelopen vrijdag ook voorzichtiger. De DCA beurs verhoging bleef ondanks de Duitse opmars van VEZG en Teleporc (€ 2,12!)  daarom beperkt tot € 0.01. Vion was maandag de eerste slachterij die de mogelijkheid had het gat van ruim 5 cent te dichten. Maar helaas. Met een verhoging van slechts 1 cent komt de Vion prijs op € 2,06 (incl. BTW) en blijft daarmee flink achter op beurs en Duitse notering. De Nederlandse slachters zien verdere stijging, ondanks opnieuw een verhoging van de prijs van karkasonderdelen, niet zitten.  Nederland wordt qua varkensmarkt normaliter als “extra deelstaat” van Duitsland gezien. Toch ziet de Duitse markt er blijkbaar nu even wat anders uit. De enorme volume krimp bepaalt daar, meer dan de vraag naar vlees, de markt.  Waar het aantal slachtingen enkele jaren geleden de 1 miljoen per week overtrof is het Duitse aanbod tot 700.000 gekrompen, zodat de wekelijkse 300.000 Nederlandse slachtingen er nu bij opgeteld moeten worden om die zelfde 1 miljoen te halen. De groeivertraging, de afgelopen weken, vanwege hitte en het vasthouden van varkens in een opgaande markt, maakte het totale NW Europese aanbod extreem krap. Nu de temperaturen weer normaliseren en perspectief op forse verdere verhoging even luwt, komen de varkens los en loopt het aanbod toch weer op. Er zijn zelfs al slachterijen die voor eind van de week wat vrachten annuleren. Verdere verhoging van de prijs zal, ondanks goede vraag  in de Europese markt en van de verwerkende industrie, nu dus even op zich laten wachten. Toch zijn onze “kaarten” niet verkeerd. De koers van de Euro ten opzichte van Dollar en het Britse Pond geeft de verkoop naar derde landen wind in de zeilen. Maar het meeste perspectief voor de sector biedt toch de ongekend  drastische afname van het aanbod in heel NW Europa. We zien nu landen als Polen en Frankrijk al “zoeken” naar varkens. Ook Spanje vraagt varkens, maar dat is vanwege forse uitbreiding van de slachtcapaciteit. Als ook de verwachte daling van de voerprijzen gerealiseerd wordt, moet er in de sector toch weer wat te verdienen zijn. Als eerste zullen daar de vleesvarkenshouders van profiteren omdat hun biggenkosten  de afgelopen weken relatief gezien maar beperkt gestegen zijn.

Slachtzeugen:

Vraag naar grondstof door de vleesverwerkende industrie stuwt ook de zeugennoteringen flink omhoog.

Biggen:

Geen alternatieven voor beperkt overschot.

Mede om verdere stijging van de biggen noteringen voor te zijn, wordt er binnen vaste koppelingen vlot opgelegd. Maar juist om deze tijd van het jaar zijn er binnen deze vaste afspraken en ook op gesloten bedrijven wel eens wat partijen over. Voor deze  “losse” koppels is er even geen plaats in de markt. Spanje wil ze niet, of voor een veel te lage prijs. De verwachte inhaalslag qua opleg in Duitsland komt, vreemd genoeg, nog niet op gang. Als reden wordt genoemd dat de vleesvarkenshouders hun graan verkocht hebben en / of nog steeds geen vertrouwen hebben in de vleesvarkensmarkt. De forse Duitse leegstand wordt dus chronisch. Toch zou niet op de hele biggenmarkt de  rem gebruikt mogen worden nu de stagnatie enkel een klein segment betreft.  De Duitse VEZG stijgt voor deze week dan ook met € 2,50 door naar € 52,50. Ook meerdere andere Europese noteringen blijven in de lift. De DCA Best Piglet Price gaat met slechts € 0.50 omhoog naar € 46,00. Ze is daarmee, ondanks een verhoging van de vleesvarkensnoteringen met 18/19 cent,  in totaal nog maar € 4.50 gestegen. Nederlandse vermeerderaars profiteren dus nog maar beperkt mee van de opleving in de varkensmarkt.