Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 35

Vleesvarkens:

Nog geen zicht op beter

Dat afgelopen woensdag de Duitse prijs gelijk zou blijven op € 1,30 was na de klapper van de week ervoor wel duidelijk. Ook de verwachting dat de Nederlandse slachterijen de DCA-beursprijs zouden volgen in de verlaging van 6 cent kwam uit. Het lijkt erop dat hiermee de prijs voor even op zijn plaats kan blijven. De beursprijs bleef vrijdag stabiel op € 1,28. Vion volgde maandag door op € 1,40 te blijven staan. Maar ook bij de huidige lage inkoop niveaus hebben de slachterijen in Nederland en Duitsland absoluut geen behoefte de slachtcapaciteit op te voeren. Gevolg van de huidige lage slachtplannen is een ophoping van de goed groeiende slachtrijpe varkens. Toch lijkt ook de vleesmarkt wat tot rust te komen. De onderdelen worden tegen gelijke prijzen geplaatst. Maar het lukt de slachters niet om de, absoluut gezien, vrij beperkte hoeveelheid vlees weg te zetten. De nog steeds penibele wereld Corona situatie en toch vrij onverwachte flinke stijging van de eigen productie in meerdere Aziatische landen, zijn hier goeddeels debet aan. Weer op gang komen van slachterij Gosschalk kan qua totaalaantal slachtingen enige lucht geven. Hoewel het de Duitse Teleporc veiling vrijdag lukte toch een paar partijen te plaatsen blijft het enthousiasme gering. Het veiling niveau van € 1.34 ligt eigenlijk te dicht op de vereinigungspreis. Er zijn signalen in de markt dat de Duitse slachters nogal druk uit oefenen om woensdag nog weer een paar centen te verlagen. Toch zal de VEZG daar waarschijnlijk geen gehoor aan geven en op het huidige niveau blijven staan. Dat de grote slachterijen dan opnieuw naar het middel “hauspreise” grijpen is met de huidige stemming op de boer niet echt waarschijnlijk. Maar gezien de zeer negatieve afzet situatie op de (wereld) vleesmarkt is het nog lang niet zeker dat de huidige status quo al snel gevolgd wordt door prijsherstel.

Slachtzeugen:

Afgelopen week moesten de meeste slachtzeugen noteringen een flinke veer laten. Waarschijnlijk kunnen ze zich deze week handhaven.

Biggen:

Stemming bepaald door vleesvarkensmarkt

Het totale biggenaanbod is niet echt groot. Er blijven dan ook eigenlijk maar weinig dieren boven de markt hangen. Maar de stemming bij de vleesvarkenshouders is dermate negatief dat het gebrek aan vertrouwen, in een betere opbrengst van het varken, de biggenprijs fors onder druk zet. De prijs voor “losse” koppels biggen, die de vrije markt op moeten, valt dan ook tegen. Hoewel de Duitsers de rem er op houden, lijkt het erop dat de Spaanse integraties iets meer kooplust tonen. Per saldo hoeven de noteringen dus niet verder onderuit. Vrijdag bleef de VEZG moeizaam op € 25,00 staan. Ook de DCA BPP noteerde maandag onveranderd op € 27,00. De biggen die de komende weken opgelegd worden liggen als vleesvarken door de qua afzet altijd zo moeilijke feestdagen heen. Vooral in Duitsland, tijdelijk leegstaande stallen zullen naar verwachting, ook gezien de huidige lage prijsniveaus, weer vol gelegd worden. Als er enig zicht op perspectief voor de vleesvarkens komt zouden de biggennoteringen al snel zo maar weer licht kunnen stijgen.