Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 27

Vleesvarkens:

Geloof in doorstijgen varkensprijs verdampt

Afgelopen woensdag zou de Duitse markt laten zien dat het teruglopend aanbod tot een hogere prijs leidt. Maar helaas bleef de VEZG onveranderd op € 1,85. Ook de slachterijen bleven op dit niveau staan. Alle signalen van “vraag naar extra varkens vanuit Duitse slachterijen” leveren dus geen prijsverhoging op. Publicaties dat er op de Duitse markt uiteindelijk maar plaats zal zijn voor 500.000 slachtingen per week baren varkenshouders grote zorgen. De huidige forse krimp is dus kennelijk nog lang niet voldoende om de markt weer naar een vraagmarkt om te buigen. De Teleporc veiling moest vrijdag zelfs een cent inleveren naar € 1.92, met nauwelijks handel. In Nederland blijft het aanbod zelfs in absolute zin nog steeds boven verwachting. DCA Beursprijs hield, na de zeer voorzichtige stijgingen van de slachterijen afgelopen week, haar prijs stabiel op € 1,74. Vion reageert ook met onveranderd. De andere slachterijen zullen hier naar alle waarschijnlijkheid bij aansluiten. Ook de opbrengsten van de onderdelen noteren voor deze week onveranderd.  Hoewel de noteringen in Denemarken, Frankrijk, Italië en Spanje de afgelopen week nog wel wisten te stijgen gelooft in ons land niemand meer in verhogingen op korte termijn. Zo, aan het begin van de zomervakanties, is dat een enorme domper voor de hele sector. “Het” gaat dus niet gebeuren, De kennelijk weer op gang komende groei van de varkensstapel in de VS zal op termijn ook nog eens negatief voelbaar zijn vanwege meer aanbod op de wereldmarkt De impact van de AVP uitbraak in het Duitse Emsbüren is nog onduidelijk. Maar alleen al de “stand stil” in een zo intensief varkensgebied brengt al het nodige te weeg. Diverse grensoverschrijdende dierstromen zijn daardoor al geblokkeerd.  Enkel de verwachting van mogelijke verlaging van de voerkosten vanwege flink meevallende graanoogst in grote delen van de wereld kunnen de zeer negatieve stemming enigszins verbeteren. Varkenshouders, houdt moed!

Slachtzeugen:

De slachtzeugennoteringen lijken ook deze week op onveranderd aan te koersen.

Biggen:

AVP-onrust doet toch al flauwe markt geen goed

Er zijn niet echt veel biggen over. Maar enigszins vlot lopende afzet naar Spanje en met name Duitsland is nodig om de stemming erin te houden. Spaanse integratoren kunnen ook rekenen en weigeren, bij gebrek aan perspectief, op dit moment onze prijzen te betalen. Richting Duitsland leek het erop dat een deel van de leegstaande stallen weer in de markt zouden komen toen de varken wat duurder werden. Maar het enthousiasme was al gering. Nadat de Duitse varkensprijs afgelopen week stabiliseerde nam de animo al zichtbaar af. Toen in het weekend ook nog eens AVP werd geconstateerd in het meest varkensdichte gebied van Duitsland, ging de rem er weer helemaal op. Importen worden als eerste geannuleerd, om de eigen dierstromen op gang te kunnen houden. Daarnaast slaat deze nieuwe AVP uitbraak, ondanks dat iedereen wist dat het een keer zou komen, opnieuw een flinke deuk in het zo broze vertrouwen in herstel van het rendement. Hoe één en ander zich ook verder ontwikkelt, de eerste schade is al te meten. Naast stabilisatie van de Nederlandse varkensprijzen is deze uitbraak er debet aan dat de DCA Best Piglet Price voor week 27 op € 41,50 blijft staan. De Duitse VEZG was vrijdagmorgen, vόόr het nieuws over AVP, vanwege de ontwikkelingen op de varkensmarkt al blijven steken op € 42,50. Vermeerderaars maken zich momenteel in binnen en buitenland terecht ernstige zorgen over de huidige ontwikkelingen.