Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 26

Vleesvarkens:

De tijd dringt: Varkensprijs moet omhoog

Eindelijk kwamen afgelopen woensdag de Duitse noteringen van hun plaats. Ondanks allerlei bezwaren van de grote slachterijen gingen de prijzen unaniem met € 0,05 omhoog naar € 1.85. Dit is duidelijk minder dan het niveau dat vooraf door VEZG en Landkammer als gewenst was aangegeven. Maar wel bepalend om het vertrouwen in verbetering terug te winnen bij de producenten in heel NW Europa. De Duitse Teleporc veiling was dinsdag ook al met € 0.05 omhoog naar € 1.93. Dat zou richting week 26 nog wat extra ruimte voor verhoging moeten geven. Maar toen vrijdag deze veiling op € 1,93 bleef staan werd het enthousiasme alweer duidelijk minder. Handelaren die de Nederlandse DCA-beurs adviseren werden voorzichtiger en stelden, met de laatste info, hun mutatie naar beneden bij. Dit ondanks het nog steeds lagere Nederlandse niveau ten opzichte van de Duitse markt. De Beursprijs werd verhoogd met € 0.03 naar € 1.74. Vion volgde deze verhoging maandag met eveneens 3 cent naar €1.90 (incl. BTW). De vraag gesteld aan Duitse handel en slachterijen: “Wat gaat er nu woensdag gebeuren”?  Levert een heel wisselend beeld op. De handel meent dat er nu toch wel een flinke verhoging in moet zitten. Slachterijen zeggen, op basis van de verhoging van afgelopen week, hun slachtplannen al naar beneden te hebben bijgesteld. Volgens hen is het vlees voor deze prijzen niet te verkopen en zou verdere verhoging tot een nog krapper aantal slachtingen gaan leiden. Het Duitse vlees is ook inderdaad wat duurder dan uit Nederland, België of Denemarken. Toch zou een wat hoger marktniveau de slachters ook wel passen, omdat er nog veel duur vlees op voorraad is. Dat zien ze niet graag afgewaardeerd. Goedkopere varkens uit bv Nederland bijkopen is vanwege 5 X D concepten nauwelijks aan de orde. Dat er “gegoocheld” wordt met slachtplannen is duidelijk. Ondanks sterk teruglopend aanbod in zowel Nederland als Duitsland worden er toch nog vrachten varkens doorgeschoven. Terwijl er ook hier en daar dieren naar voren gehaald worden. Er zijn zelfs Duitse “tussen handelaren” die in de markt zijn voor extra (Duitse) varkens. Dus zal dinsdag de Teleporc veiling stijgen.  Prijsniveaus van de onderdelen stijgen in de verkoop ook voorzichtig door. Dan moet er al met al toch ruimte zijn voor duurdere inkoop. En dan liefst met wat grotere stappen omhoog! Want de vakanties staan voor de deur. Hoewel er de laatste jaren wel meer onvoorspelbare dingen gebeurd zijn, ligt doorstijgen van de varkensprijs, midden in de zomervakanties, niet echt in de lijn der verwachtingen.

Slachtzeugen:

De slachtzeugennoteringen lijken ook deze week op onveranderd aan te koersen.

Biggen:

Te weinig enthousiasme bij de afnemers

Zodra de varkensprijzen bijtrekken zien we normaliter ook de biggenmarkt wakker worden. Snel direct na het afleveren van de varkens de stal weer vol, voordat de biggen duurder worden. Ook komen vleesvarkenshouders die bewust tijdelijk leegstaan, dan meestal plotseling tegelijk weer in de markt. Vooral dat laatste werd met zoveel leegstand in Duitsland juist nu verwacht. Toch is het maar mondjesmaat aan de orde. Vaak na veel discussie over prijs of toeslag. Biggen gaan wel iets vlotter weg, maar als er wat meer geld gevraagd wordt haakt de afnemer weer af. Of hij heeft toch nog iemand bereid gevonden om wel voor een lagere prijs te leveren. Keuze van meerdere Duitse vleesvarkenshouders, om hun graan gelijk na de nieuwe oogst te verkopen in plaats van biggen op te leggen, doet de markt geen goed. Dit ondanks de enorme krimp van de Duitse zeugenstapel. De vraag uit Spanje is om deze tijd altijd wat minder. Maar vorige week begonnen de Spaanse integraties ook nog eens minder geld te bieden. Ook de Nederlandse vleesvarkenshouder accepteert het niet dat de beperkte extra opbrengst van zijn varkens weer helemaal opgaat aan duurdere biggen. Per saldo kan de biggenprijs dus maar beperkte stapjes naar boven zetten. VEZG verhoogde vrijdag na vele weken eindelijk met € 2,50 naar € 42,50. DCA BPP ging al weken met kleine stapjes omhoog en weet ook deze week weer voorzichtig te plussen met € 1,00 naar het niveau van € 41,50. Voor de afnemers een geruststelling, maar de vermeerderaar zal toch snel meer moeten ontvangen, om het hoofd boven water te kunnen houden. Alles hangt af van een significante stijging van de vlees(varkens)prijzen.