Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 22

Vleesvarkens:
Trekt weersomslag Duitse prijs los?
Aan de opwaartse beweging van de vleesvarkensmarkt kwam vorige week woensdag plotseling en voor velen onverwacht, door stabilisatie van de Duitse prijs een einde. Ondanks beperkt aanbod en zelfs teruglopende slachtgewichten wisten de Duitse slachtconcerns de discussie met de VEZG te winnen. “Bij verhoging van de prijs gaan we significant minder slachten” was de heldere boodschap van de grote Duitse slachters. Dus bleef de Vereinigungspreis verrassend op zijn plaats op € 1.54. Dat er ook geen behoefte was aan extra varkens is op te maken uit de ontwikkeling van de Teleporcveiling. Deze moest vorige week in totaal 3 cent inleveren naar € 1,62. Maar toch staat die daarmee nog wel 8 cent hoger dan de VEZG. Dus bij enige verbetering van de afzet zou er deze week in Duitsland toch maar zo een paar cent bij kunnen komen. De positieve ontwikkelingen op de regionale markt, voor onder anderen barbecue en horeca producten is daarbij van grote invloed. De Duitsers hebben immers nog steeds geen toegang tot de grote Aziatische markten.  Dit zou ook nog wel even kunnen blijven nu het aantal AVP uitbraken toch weer groter blijkt te zijn en zelfs besmette dieren buiten de kernzones gevonden worden. Een rem op het enthousiasme is ook de feestdag donderdag in NRW en de grote storing in Sögel, waardoor weer varkens vooruit geschoven moeten worden. De prognoses van gerenommeerde marktspecialisten waren nog zelden zo divers: Die luiden van onveranderd, tot zelfs plus 6 cent voor de Duitse prijs van komende woensdag.. In Nederland volgen we vaak de Duitse ontwikkelingen. Dus na de pas op de plaats in Duitsland bleef afgelopen vrijdag ook de DCA Beursprijs stabiel op € 1,59. Dit is 8 cent meer dan vorig jaar in de zelfde week. Vion volgde maandag door ook op € 1,74 (incl. BTW) te blijven staan. Nog steeds volop varkens en tot afgelopen weekend moeizame vleesverkopen op amper gelijk niveau zijn hier de oorzaak van. Ook noopt het Duitse niveau niet tot concurrentie inspanningen in Nederland. De afzet op China verloopt kennelijk stroef maar wordt enigszins gecompenseerd door duidelijk betere mogelijkheden op andere Aziatische landen zoals Vietnam en de Filipijnen. De omslag naar prachtig barbecue weer en de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen, moeten echter positieve impulsen aan de markt geven. Als het vlees beter weg loopt, zullen de Nederlandse slachterijen, die nu weer volle slachtweken genieten, toch aan de varkens moeten gaan trekken. Varkens die er de komende tijd qua aantal minder voor handen zullen zijn! Dus op korte termijn ook zomer op de varkensmarkt??

Slachtzeugen:
Naar verwachting zullen de slachtzeugenprijzen deze week geen grote verandering laten zien.
Toch zal de behoefte aan industrie vlees (met name worstproducten) gaan toenemen.

Biggen:
Stabilisatie vleesvarkensprijs blokkeert verder stijging biggen.
Redelijke balans in vraag en aanbod en een hogere vleesvarkensprijs gaven de biggenmarkt vorige week ruimte om te stijgen. Daar komt nu door stabilisatie van de varkens een eind aan. Vrijdag meldde de VEZG al dat de notering op € 53.00 blijft steken. De DCA BPP volgde maandag door ook onveranderd te noteren op € 49,50. Dit is nog wel altijd € 6,50 hoger dan vorig jaar in week 22. Maar de geschiedenis leert dat stagnatie in deze periode van het jaar vaak inhoudt dat er daarna ook moeilijk opnieuw verhogingen zijn af te dwingen. Dit omdat het aanbod richting zomer toeneemt en de vraag naar biggen het dan op diverse markten af laat weten. Afnemers zijn daarnaast kritisch op de prijs. Mede vanwege de sterk opgelopen voerkosten en hun gematigd optimisme over de te verwachten prijsontwikkelingen van hun varkens na de zomer. Alleen bij flinke stijging van de vleesvarkens zullen ook de biggen nog een paar stappen kunnen maken. Dat zal dan op korte termijn moeten blijken.