Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 21

Vleesvarkens:

Krimpend aanbod duwt prijzen omhoog

In heel Europa stijgen de vleesvarkensprijzen. In Duitsland gaf de qua volume relatief kleine Teleporc internetveiling aan dat het aanbod krapper wordt en de gretigheid van de slachterijconcerns groot genoeg is om opnieuw duurder bij te kopen. Op zich een zeer positief signaal in een periode van elkaar opvolgende gebroken weken waarin diverse slachtdagen uitvallen.  Met de verhoging van de Duitse vereinigungspreis, afgelopen woensdag, werd al geanticipeerd op het, kennelijk verwachte, krappere aanbod voor de komende weken. Hoewel er in grote delen van Duitsland nog twee weken met een slachtdag minder aan zaten te komen, (tweede Pinksterdag en Sacramentsdag) was een verhoging met 8 eurocent naar € 1,54 het resultaat. De Slachterijen uitten hun onvrede maar gingen uiteindelijk toch mee. Wel werden de slachtplannen wat teruggeschroefd. Vrijdag steeg de Teleporc veiling opnieuw met 4 cent naar gemiddeld €1.65. De grote Duitse slachters roepen met klem dat de moeizame vleesverkoop absoluut geen verdere stijging van de inkoop kan lijden. Zij willen als de prijs toch stijgt, als reactie, in ieder geval nog significant minder gaan slachten. De 2 cent die Teleporc daarna op dinsdag inleverde bevestigt dat het niet echt vlot meer loopt. Maar het niveau is met € 1,63 nog wel 9 cent hoger dan de VEZG. Het is dus niet onmogelijk dat de vereinigungsprijs woensdag, ondanks de weerstand, toch 3 of 4 cent verhoogt. Of dat dan tot hauspreise gaat leiden valt nog te bezien. Nadat de Nederlandse beursprijs deze week een verhoging van 5 cent naar € 1,59 realiseert die ook door VION gevolgd wordt, zal de Duitse prijs ook moeten stijgen om de ingelopen niveau achterstand niet weer weg te geven. De Europa brede signalen dat de vleesverkoop geen gelijke tred houdt met de inkoopverhogingen vinden hun oorsprong voor een deel in beduidend lagere prijsniveaus die voor de aanhoudend grote stroom vlees naar Azië betaald wordt. Maar ook het barbecue seizoen wil maar niet op gang komen. Vleesverkopen binnen de voorzichtig opgestarte horeca zetten ook nog geen zoden aan de dijk. Toch blijken ook voor deze week de meeste onderdelen 8 á 9 cent duurder verkocht te worden. Verder bestaat de indruk dat de be- en verwerkers hun marges redelijk op peil hebben. Er is dus ruimte voor de verhogingen. Gunstige berichten rond de Duitse AVP en duidelijk betere weersverwachtingen, moeten naast verdere versoepelingen van de Corona beperkingen toch op redelijk korte termijn leiden tot betere afzet. Als daarnaast de op handen zijnde krappere aanvoer een feit wordt, ziet het er ondanks duur voer toch een stuk rooskeuriger uit voor de vleesvarkenshouders.

Slachtzeugen:

Ondanks tegensputterende slachters wordt er ook op de zeugenmarkt duurder verkocht. Dit voornamelijk omdat de opbrengst van de vleesvarkens ook in de lift zit.

Biggen:

Positieve signalen

Normaliter loopt de afzet van de biggen vanaf de tweede helft mei al wat stroever en kunnen de diverse noteringen maar met moeite hun niveau vasthouden, om een aantal weken later zelfs in te moeten leveren. Dit fenomeen lijkt dit jaar echter niet aan de orde. De eerste verhogingen van de vleesvarkens zorgden er voor dat dreigende verlaging van de biggenprijs kon worden afgewenteld. Nu de varkens zelfs nog wat door stijgen komt er ook ruimte voor een plus op de biggen. Vrij krap aanbod en een goede vraag uit Spanje hebben daar flink bij geholpen. Ook op de Duitse markt lijkt het vertrouwen terug te keren. Afnemende AVP en/of Corona signalen zijn er naast de oplopende varkensprijs debet aan dat de Duitse VEZG vrijdag haar biggennotering met maar liefst € 3,50 verhoogde naar € 53,00. Een aantal Duitse vleesvarkenshouders vond dit beslist te fors en schortte de opleg even op. Vlotte afzet en verhoging van de DCA-beursprijs heeft ertoe geleid dat ook de DCA BPP met € 1,50 is verhoogd naar € 49,50.