Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht Week 16

Vleesvarkens:

Stralend lenteweer in schril contrast met de varkensmarkt

Het niveau van de varkensprijzen in Nederland was wat lager dan de Duitse markt. Dit verschil werd de afgelopen week nog groter. De DCA Beursprijs maakte pas op de plaats, maar de slachterijen verlaagden hun noteringen met 3 tot 5 cent. Daarop werd breed verwacht dat er ook bij onze oosterburen een min op het bord zou komen. Maar daar proberen zowel de VEZG alsmede de grote slachters te voorkomen dat menig varkenshouder afhaakt. Zij hielden verrassend, ondanks beperkte slachtmogelijkheden en moeizame vleesverkoop, de prijs toch op € 1.95. Dat zijn ze eigenlijk deze week ook weer van plan. Maar de twijfels, of dit haalbaar is, worden met het uur groter. Zelfs in de primaire sector wordt daar nu geopperd dat het misschien toch beter is wat te zakken, als daarmee het aantal te leveren varkens weer wat ruimer zou worden. Het varkensaanbod in Duitsland is vrij bescheiden. Toch worden ook daar net als in Nederland op dit moment grote aantallen varkens doorgeschoven. Dit is niet alleen omdat er slachtdagen uitvallen. Er is duidelijk onvoldoende animo om te slachten dus blijven er over.. Er worden geen varkens verhandeld op de Teleporc veiling. In Nederland werden om diverse redenen een aantal weken nogal wat varkens vastgehouden. Die werden rond Pasen, juist nu er nogal wat slachtcapaciteit ontbreekt, extra de markt in geduwd. Er zijn handelaren die hierdoor bijna een weekgroep achter lopen met leveren. Maar ook bij de Nederlandse be- en verwerkers ontbreekt de lust flink door te werken. Het prachtige voorjaarsweer is weliswaar een positieve impuls. Maar er zijn te veel negatieve vectoren in de markt die de prijs van het varkensvlees, ondanks hoge verwachtingen, onder druk zetten. De Beurs moest vrijdag een correctie uitvoeren en komt met min € 0,06 op € 1.72. Als de slachterijen deze week gelijk blijven is de zaak weer in balans. Ondertussen groeit het besef bij de vleesvarkenshouder dat hij de komende periode in ieder geval € 2.00 per kg nodig heeft om quitte te spelen! Er moet zelfs ernstig rekening mee gehouden worden dat de voerprijzen nog verder doorstijgen. Dat is niet alleen afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. Daarvoor was er al de nodige zorg vanwege fors lagere Zuid Amerikaanse productie door extreme droogte. Ook in de VS zijn er nu al signalen dat volume en kwaliteit. Van de granen flink tegen gaan vallen. Verder heeft de hele keten hinder van de sterk gestegen energie kosten en zijn er personeelstekorten en logistieke problemen. Dus is er vrees dat de genoemde € 2,00 nog te laag is aangehouden. In ons omringende landen leidt dit al tot minder opleg. In Nederland gaat de vleesvarkenshouder ook onder zwaar weer “gewoon” door. Maar daar ontstaat nu toch hier en daar enige twijfel over. Maar ondanks de prop varkens lijkt de bodem bereikt.

Slachtzeugen:

Slachtzeugenprijzen hebben zich de afgelopen week nog kunnen handhaven.

Biggen:

Ondanks beperkt aanbod loopt de markt vol

Tot op heden worden, in Nederland, leegkomende stallen meteen weer gevuld. Dat leegkomen, levert echter grote problemen op. Het massaal doorschuiven van varkens, door de slachterijen, verstoort menig patroon binnen gesloten bedrijf en vaste koppeling.. Dit, terwijl er, voor de aangeboden biggen, nauwelijks “escapes” voorhanden zijn. Onze Oosterburen dreigen, ondanks het standhouden van de varkensprijs alle vertrouwen in rendement te verliezen en zien daarom massaal af van opleg. Daarnaast is er daar grote concurrentie met de Denen. Ook de zuidelijke route naar Italië en Spanje wordt nauwelijks bevaren. Spaanse integraties kampen met mega hoge voerkosten en hebben zelfs hier en daar problemen met de aanvoer van grondstoffen. Zij besluiten daarom het aantal in te zetten vleesvarkensstallen voorlopig te reduceren.. De behoefte om in Nederland biggen bij te kopen is dan ook minimaal. De week voor Pasen (Semana Santa) ligt de handel daar overigens ook in andere jaren zo goed als stil. Deze ontwikkelingen en de prijsverlaging van de vleesvarkens zorgen ervoor dat de biggenprijs flink onder druk staat. Na de verlaging van vorige week moet ook deze week de DCA BPP opnieuw € 2,50 prijsgeven naar € 51,00. Bij gelijkblijvende varkensprijzen lijkt het alsof de Duitse biggenprijs standhoudt. De VEZG blijft opnieuw op € 60.00 staan. Maar de toeslagen staan bij onze oosterburen dermate onder druk, dat het uiteindelijk effect op de oplegprijs bijna gelijk is aan die in Nederland en omringende landen. Beschikbaar komen van meer oplegplaatsen en positieve ontwikkeling van de varkensnoteringen zullen de biggenprijs moeten redden.