Wij zijn van alle
markten thuis.

Zowel in binnen- als buitenland Maak kennis Marktinfo

Marktbericht week 15

Vleesvarkens:
Alle draait om de slachtingen.
Ook deze week weer nauwelijks of geen beweging in de Europese vleesvarkensmarkt. Nadat woensdag de Duitse “Vereinigungspreis” met de nodige spanning erop op zijn plaats bleef op € 1,50 wist vrijdagmorgen ook de Teleporc internetbeurs haar niveau van € 1.54 vast te houden. Maar wel met de opmerking dat slechts 1 van de 16 aangeboden partijen een koper vond. De DCA Beursprijs bleef diezelfde avond ook staan op € 1.54. In heel Europa met uitzondering van Frankrijk, waar nog een paar cent geplust werd, bleven de noteringen gelijk. De Spaanse noteringen blijven daarmee met kop en schouders boven de andere prijzen uitsteken. Binnenlands weten de Spaanse supermercados de varkens prima te verwaarden. Maar vooral de Spaanse vleesexport gaat als een speer. Daar zijn ze dan ook dermate zuinig op dat ondanks de grote prijsverschillen import van vleesvarkens uit den boze is. Er wordt hoofdzakelijk (born) and raised in Spanje geslacht. Dit om geen enkel risico te lopen met bijvoorbeeld de China erkenningen. In Nederland zien we de onderdelen markt voor deze week opnieuw stabiel blijven. Er wordt gemeld dat de afzet op China wel doorloopt maar de nieuwe contractprijzen op een wat lager niveau liggen. Al met al blijkbaar absoluut nog geen reden om qua noteringen eindelijk weer verder naar boven te kijken. Toch een beetje kip en ei verhaal. Worden de varkens, alleen in Nederland en Duitland, zo moeizaam weggeslacht vanwege concreet ontbreken van slachtmogelijkheden? Of wordt de vleesmarkt ook bewust wat krapper gehouden om het vleesaanbod te temperen? Uitval van slachtdagen en toch echt aanwezige Duitse coronaproblemen, waardoor de capaciteit flink terugvalt, zijn wel degelijk aanwezig. Maar er zijn ook signalen dat wat krappere behoefte aan volume in de vleesmarkt ook meespeelt. Het effect is het zelfde! Weer ophoping van vleesvarkens. Verstoring van de aanvoerstromen omdat de dieren niet worden afgenomen. Een situatie waarvan we eigenlijk hoopten eindelijk verlost te zijn. Maar nu met een volle slachtweek en positieve signalen rond beschikbaarheid slachterijpersoneel in Duitsland moeten we toch weer bij kunnen komen! Wel wetend dat Koningsdag, 1 mei etc. er zo weer aan zitten te komen. Echter gezien de opleg van de afgelopen periode kan het niet anders of het volume aan slachtrijpe varkens moet terug lopen. De horeca mogelijk weer open, evenementen die vlees vragen en van dag tot dag meer kans op goed barbecue weer moeten de moed er toch in kunnen houden!

Slachtzeugen:
Ook op de zeugenmarkt stabiele noteringen.

Biggen:
De schwumg is er even uit.
Het aanbod is eigenlijk nog maar nauwelijks groter. De biggen worden ook allemaal redelijk vlot geplaatst. Toch is de gretigheid beduidend minder. De grootste prijsval zien we richting Spanje. De Spaanse integraties hebben met al hun vrije dagen rond de Pasen even geen ruimte vanwege weinig slachten. Maar ook schuiven ze opleg voor zich uit. Men herinnert zich ook daar nog maar al te goed de peperdure opleg van vorig jaar om deze tijd, die in de zomer tot verliezen heeft geleid. Plotseling is “geboren en getogen in Spanje” weer belangrijk. Maar ook op de Duitse markt loopt het even wat minder. Daar waar enkele weken geleden nog voor flinke toeslagen in de vrije markt werd bijgekocht is er nu even geen haast. Opleg tegen normale condities of er wordt wel een week gewacht. AVP risico en de oplopende voerprijzen baren de vleesvarkenshouders zorgen. Er is daar ook wat minder plaats omdat het niet wil vlotten met de slachtingen. De Duitse VEZG blijft wederom op € 53.00 steken. Ook in Nederland maakt de DCA Best Piglet Price op € 52,50 pas de plaats. Het is van groot belang dat de varkens duurder worden om de biggenprijzen in iedere geval in de benen te houden.