OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 2

Vleesvarkens:
En weer werd de DCA Beursprijs geacht het voortouw te nemen.

Na de fikse verlaging van de noteringen op de vleesvarkensmarkt vlak voor de kerst, was het zoals aangekondigd 2 weken rustig. Er zijn ook op dit moment kennelijk nog wat meer slachtrijpe varkens beschikbaar dan er verwerkt kunnen worden. De afzet van het vlees en de onderdelen verloopt zeer moeizaam met verkoopprijzen die 12 a 14 cent gemiddeld naar beneden zijn bijgesteld. Maar hoe moet dat nu naar de inkoopnoteringen vertaald worden? Toen de verkoop met 20 tot 25 cent per kg omhoog schoot werd het effect op de inkoop ook  behoorlijk gedempt. Is die ruimte er nu naar beneden dan ook niet? Naast  de jaarlijkse terugval van de vleesprijs, begin januari in Europa, is het immense vlees tekort in China  immers nog steeds actueel. De Denen waren wat vroeger gezakt maar stellen verrassend, hun inkoop nu al weer met enkele centen naar boven bij.  In Nederland en Duitsland gonsde het, de afgelopen dagen, van signalen dat de be- en verwerkers, die uiteindelijk moeten betalen, hun noteringen met wel 10 cent willen laten zakken. Toch schrijft de Landwirtschaftskammer Niedersachsen maandag nog dat de markt in evenwicht is en prijzen gelijk kunnen blijven. In deze zeer ondoorzichtige situatie werd De DCA Beursprijs vrijdag geacht het spits af te bijten. Er werd gekozen voor een verlaging met € 0.07 geslacht. Maandag reageerde Slachtconcern VION echter met een pittiger verlaging van € 0.10 (incl BTW). De Duitse slachterijen lijken vast te houden aan hun min € 0.10 (excl). Al met al dus een beetje terug naar af. Toch ligt de prijs nog steeds op een niveau dat ongeveer € 0,50 hoger ligt dan vorig jaar in week 2. De verwachting is dat, ondanks zeer goedkoop vlees uit de VS en Rusland, het Europese vlees zijn waarde in Azie behoudt. Het feit dat Chinese banken die (nieuwe) klanten  lokken hun geld bij hen in te leggen, middels grote  reclame campagnes waarin als beloning  een mooi stukje varkensvlees als “instap-bonus” wordt aangeboden, hier enorm mee scoren, geeft wel aan hoe belangrijk men dit product daar vindt. Dus gloort er nog steeds  licht aan de horizon.              

Slachtzeugen
De vraag naar slachtzeugen neemt nu de verwerkende industrie weer opstart  duidelijk toe. Toch zal de invloed van de dalende vleesvarkensprijzen waarschijnlijk groter zijn.

Biggen:
Mutatie vleesvarkens dwingt biggen  toch nog klein stapje naar beneden.

Na een paar weken waarin de vrije markt rond de feestdagen angstvallig stil was, komt de markt nu weer op gang. Maar heel duidelijk niet tegen elke prijs. Het wekelijks wat krapper wordend aanbod biggen vindt vlot zijn bestemming. Maar de bijstelling van de Nederlandse noteringen voor de kerst blijken nog net niet voldoende nu de varkensprijs opnieuw een stap maakt. De DCA-BPP wordt met € 1.00 verlaagd naar € 62,50. In verhouding tot de flinke daling van de vleesvarkensprijs is dit een krappe mutatie. Hieruit moge blijken dat er volop vraag is uit binnen- en buitenland. De Duitse VEZG prijs blijft deze week wederom staan op  €71.00 en lijkt geen krimp te willen geven. Toch zal daar komende vrijdag, als de Duitse slachterijen vanaf woensdag inderdaad 10 cent minder gaan betalen, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook verandering in komen. Zo niet dan zal de wal het Duitse schip heel snel keren. Er zijn nu al verschillende Duitse vleesvarkenshouders die niet of minder opleggen omdat ze de biggen in verhouding tot hun verwachting van de vleesvarkensprijs over 4 maanden,  te duur vinden. Maar op de Nederlandse markt zal dit door de  toenemende vraag uit Zuid Europa meer dan voldoende gecompenseerd worden. Biggen blijven dus aan de prijs.