OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 51

Vleesvarkens:
Voorspelbaarheid varkensmarkt van korte duur.

Alle mutaties op de vleesvarkensmarkt lagen tot eind vorige week nog binnen de marges van de verwachtingen. Hier kwam vorige week vrijdagmidddag plotseling een eind aan. Het Nederlandse slachterijconcern van Rooi Meat,  wat normaliter haar prijs in de loop van de slachtweek bekend maakt, kwam nu vooraf met een prijs vanaf maandag wk 51 van € 1.70. Dat betekent de tot op heden nog nooit gerealiseerde verlaging in eens met € 0.20. Argumenten: China heeft ons op het huidige niveau gebracht maar klapt er nu zo hard in dat we in moeten grijpen. Zelfs de grote hoeveelheid vlees onderweg daar naartoe moet alsnog flink afgewaardeerd worden. Twee weken na elkaar € 0.10 lijkt minderr drastisch maar geeft  in deze kerstperiode, van schuiven met varkens, nog meer oorlog. Redenen van  Chinese prijsverlagingen liggen in het wegvallen van heffingen voor de VS waardoor vandaar uit grote volumes varkensvlees voorlopig significant goedkoper kunnen  worden aangeboden. En tijdelijk iets minder vfraag tot na Chinese nieuwjaar. De hele sector valt zoals verwacht kon worden over van Rooi heen. Er wordt, met Chinese prijzen onderbouwd, zwaar getwijfeld aan de juistheid van de geschetste situatie. Echter de beer is los. Daar waar er in heel Europa getwijfeld werd of  de door de Denen ingezette verlaging  (€ 0,04) gevolgd zou worden door de Nederlandse en Duitse slachterijen is het nu enkel nog de vraag “hoe kunnen de slachterijen zich nog beheersen om hun verlagingen beperkt te houden”. DCA Beursprijs brandde zich vrijdag avond hier nog niet aan  en stelde haar mutatie uit tot woensdag. VION mocht dus als eerste reageren op de move van van Rooi en deed dit met € 0.08 verlaging naar € 2.08 incl. BTW. Deze prijs staat nu voor de komende drie weken. Naar alle verwachting zullen de Duitse noteringenen een  vergelijkbare mutatie laten zien.  Hoewel misschien gezien het verloop van in- en verkoopniveau’s de  afgelopen periode geen absolute noodzaak tocfh begrijpelijk, ook de flinke verlaging van de onderdelenprijzen in acht nemend. Als de “schade”  hiertoe beperkt blijft en een nieuwe verhoging half januari kan worden ingezet is er allerminst reden tot paniek.

Slachtzeugen:
De slachtzeugenmarkt is voor dit jaar eigenlijk gelopen. Vleeswarenfabrieken sluiten hum poorten rond de kerst. Dat wat geslacht wordt gaat goeddeels in de koeling tot begin januari. Toch zouden de noteringen  in het kielzog van de vleesvarkens iets kunnen dalen.

Biggen:
Actie is reactie

Wie tot afgelopen vrijdag opperde dat de biggen rond de kerst wel eens wat goedkoper zouden kunnen worden werd niet voor vol aan gezien. Met de verwachting van misschien een milde verlaging van de varkens zouden de biggennoteringen  op het huidige niveau het jaar uit kunnen zingen. Wel was al duidelijk dat de exscessen: Aanbieders van  “vrije biggen” die ver boven de reguliere prijzen claimden, omdat er op de vrije markt maar beperkt beschikbaar was, hun riante positie nog voor de feestdagen zouden verliezen. Nu de vleesvarkens toch wat meer inleveren dan verwacht , wordt animo om voor alle geld op te leggen nog beperkter. En juist de Duitse markt die daar het meest gevoelig voor is lag al op een aanzienlijk lager niveau dan Nederland en Denemarken. Dus een bijstelling van de Nederlandse biggennoteringen naar beneden is goed te verklaren. De DCA Best Piglet Price daalde maandagavond met € 2,50 naar het niveau van € 64,00. Inleveren is nooit leuk maar deze mutatie is te volgen. Als de varkens stabiliseren of straks weer aantrekken zullen biggenprijzen, met de zeer krappe aanbod volumes nog in het verschiet zeker weer aantrekken.

WIJ WENSEN U HEEL FIJNE FEESTDAGEN!