MARKTINFO

Marktbericht week 15

 

 

Vleesvarkens:
Stilte voor de storm? Of houden we het deze week toch nog droog?

De vrijwel stabiele noteringen van de vorige week in zowel Nederland als Duitsland gaven wat rust. Het was enkel nog de net weer opgestarte Teleporc veiling die in twee sessies met totaal €0,05 naar beneden werd bijgebogen. DCA Beursprijs had vrijdagavond een zeer moeilijke opgave: De negatieve marktsignalen en dalende Teleporc lijn oppakken en, voor de markt uit, de verlaging inzetten, die dan wel eens door de slachters gevolgd zou worden? Of toch de rug recht houden met het voorbehoud achteraf naar beneden bij te kunnen stellen indien dit toch nodig blijkt? De gemaakte keuze voor het laatste: Blijven staan op € 1,77, lijkt te werken. VION Nederland houdt maandag, ondanks alle negatieve berichten uit de vleesmarkt, haar prijs onveranderd op € 1.95(incl). Dus (nog) geen verlaging voor de Pasen. Maar of dat op de totale markt ook lukt, lijkt gezien de moeizame vleesverkoop bijna onwaarschijnlijk. In de VS wordt vanwege de lockdown, lokaal aanzienlijk minder varkensvlees verkocht, terwijl de productie de afgelopen periode juist flink is opgeschaald. Prijzen kelderen daar plotseling meer dan 25%, tot onder de $1.00 geslacht gewicht. Dit biedt de Amerikaanse exporteurs richting Azie een enorm concurrentie voordeel ten opzichte van Europa. Dat terwijl wij hier nu juist bijna al onze pijlen op China en Z.O. Azie gericht hebben. Immers binnen Europa komt de afzet op Spanje, Italie en Griekenland dit voorjaar bij gebrek aan toerisme niet op gang. De Nederlandse slachterijen melden verkoopprijzen van de onderdelen die gemiddeld 8 à 9 cent lager liggen dan vorige week. Veel slachterijen hebben te maken met onderbezetting en kostenverhogende aanpassingen aan de slachtlijn in verband met Corona maatregelen. Ook vallen er rond de Pasen vooral in Duitsland een aantal slachtdagen uit. Dit laatste verbloemt echter het krappe aanbod aan slachtrijpe varkens. Aan de slachtgewichten is te zien dat vleesvarkenshouders de afgelopen weken leveringen naar voren gehaald hebben. Dus is het aanbod nu ondanks de Pasen nauwelijks te groot voor de capaciteit. Sommige kleinere Duitse slachthuizen bellen zelfs stad en land af om extra varkens. Al met al was de verscheidenheid op zowel de in- als verkoopmarkt bijna nooit zo groot als op dit moment. Toch een uitspraak doen over de Duitse prijs van woensdag betekent dus op glad ijs begeven. Gezond verstand zegt; toch rekening houden met minus 3 a 4 cent maar de hoop blijft gevestigd op onveranderd. Maar dat zal de dreigende donkere buien niet weg kunnen nemen.  

Slachtzeugen:
De slachtzeugenmarkt wordt extra geplaagd door de sterk in prijs verlaagde noteringen op de rundermarkt. Daardoor worden de “worstkoeien” voor de verwerkende industrie extra interessant.

Biggen:
Opvallend verschil in marktbeleving

De biggen lopen goed weg. Binnenlands wordt vlot opgelegd en hoor je, omdat de vermeerderaars tot op heden toch goeddeels de verlaging van de varkensprijs betaald hebben, bij de afnemers nauwelijks gemor over de prijs. Spanje en Polen zijn rustig. Maar op de Duitse markt is, ondanks angst voor negatief prijsverloop van de vleesvarkens, voldoende vraag. Duitse biggennoteringen, die al beduidend minder gedaald waren dan die in Nederland, blijven deze week wederom op hun plaats. Een VEZG notering dus van € 76.00 en een zelfde verwachting voor de NW. Het is dus enigszins verrassend dat de DCA Best Piglet Price toch nog weer een minnetje van € 0.50 laat zien en daarmee op € 63.00 belandt. Dat is tenopzichte van het hoogste niveau vier weken geleden netto € 15 a € 16 lager. Vraag is nu hoe de biggenmarkt reageert als de vleesvarkensprijzen gaan dalen.

Een vrolijk Pasen gewenst! (Ondanks ongekende omstandigheden) Blijf gezond!