MARKTINFO

Marktbericht week 25

 

Vleesvarkens:
Beschikbare geldbedrag bij vleesaankopen bepalend (niet de kg)

Het Duitse compromis, Vereinigung iets zakken en de grote verwerkers een plusje brengt weer rust in de markt. De Teleporc veiling stabiliseerde vrijdag en wist tegen € 1.90 alle 14 partijen te plaatsen. Daarmee is het niveau redelijk in evenwicht met de NW Vereinigungspreis. Een kleine correctie in de plus van de DCA en gelijkblijvende VION notering geven ook aan dat er even echt niet meer inzit. Natuurlijk wordt alom gsproken over het naderende grote (varkens)vlees tekort in Azie en vooral China. Er komt inderdaad daar tot wel 30% minder op de markt. Maar het is een miscalculatie er vanuit te gaan dat dit allemaal wordt aangevuld. Hogere prijs wegens tekort Oke! Maar niet alleen in China, ook op overige markten geldt: als een product (te) duur wordt, loopt de afzet terug. Vaak ook opgevangen door alternatieven. In dit geval zien we bijvoorbeeld de vraag naar kipproducten toe nemen. Het geld wordt maar 1 keer uitgegeven. Vooral in landen waar nog een groot deel van het inkomen opgaat aan voedsel zien we nu de consumtie in kg al wat afnemen nu de prijs stevig hoger is. De AVP situatie is voor een groot deel debet aan de huidige hoge varkensprijzen. Maar of het ook zal leiden tot ongekende sky hoge noteringen wordt steeds meer betwijfeld. Voorlopig is de conclusie dat er ondanks voorzichtig aanbod even niet meer inzit. Dit omdat de vleesmarkt voor dit moment tegen  het plafond zit te duwen. Stabiel blijft nog even het maximaal haalbare. En er mag maar weinig gebeuren of er komt zelfs een deukje in.

Slachtzeugen:
Op de slachtzeugenmarkt worden bij rustig aanbod stabiele noteringen verwacht.

Biggen:
Prijshoudend onder voorzichtig groeiend protest.

De lijstjes met nog niet op voorhand geplaatste biggen groeien nu van week tot week. Een jaarlijks (meestal al wat eerder) tegen de zomerperiode optredend verschijnsel. De markten waar deze extra biggen geplaatst moeten worden zijn beperkt voorhanden. Spanje begint nu echt terug te bieden en de Belgische markt was eigenlijk al weken lang qua prijs geen alternatief. Nu de vleesvarkensopbrengsten niet doorstijgen en vleesvarkenshouders ondanks de huidige mooie noteringen wat zenuwachtig worden over de beloofde super perspectieven, begint de prijsdruk op “losse koppels” voelbaar toe te nemen. Marktgenoten die diverse koppels over hebben geven daarom al weer signalen om de verlaging in te zetten. Dit zullen we ook niet echt lang meer tegen kunnen houden. Zeker niet nu ook de Duitse markt verzadigingssignalen begint te tonen. Voor deze week zijn over heel Europa met uitzondring van Spanje, waar de verlaging al is begonnen, de verwachtingen stabiel.

 

  

  
Heeft u ons 100% Dijk magazine al ontvangen?

Het magazine bevat:

- Drie artikelen met onze klant aan het woord

- Informatie over de laatste marktontwikkelingen

- Informatie over de strategische ontwikkelingen binnen ons bedrijf

Wilt u het magazine thuis ontvangen? Vraag deze dan aan door te mailen naar Bianca@varkenshandeldijk.nl