MARKTINFO

Marktbericht week 16

 

Vleesvarkens:
Uitvallende slachtdagen geven rust in slachtvarkenplanning.

Het aanbod varkensvlees op de wereldmarkt is aanhoudend krap.  Dat is ook de oorzaak van de explosieve stijging van de noteringen in heel West- en Zuid Europa. Nederland stijgt in het kielzog van de Duitse markt mee. Dat de Duitse markt enigszins voorop loopt geeft al aan dat de krapte qua aanvoer daar duidelijk groter is dan  bij ons. De Nederlandse  slachterijen zullen, net als de DCA beursprijs, deze week ook de Duitse verhoging van 3 cent nog laten zien. Vooral vanwege minder slachtdagen in de komende weken stijgt de Duitse markt niet door. De gretigheid is er even af. De teleporc internet veiling wist vrijdag nog wel bijna alle aangeboden varkens te plaatsen maar kon er voor het eerst sinds enkele weken niet meer geld  voor maken. Met het huidige verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis ( € 0,07) lijkt het er dus op dat er even pas op de plaats gemaakt wordt. Maar het prijsniveau van € 1.80 is wel € 0,30 hoger dan vorig jaar om de zelfde tijd. Dat het allemaal zo explosief ging, heeft enerzijds te maken met een zeer late opwaartse reactie van de grote slachterij concerns. Anderzijds kon er bij het losbarsten van de vraag uit de (vooral Aziatische) markt, niet terug gegrepen worden op een normaliter aanwezige “buffer” in koel- en vrieshuizen. Ondanks lage inkoopprijzen hebben de meeste slachters de afgelopen maanden het niet durven wagen om grote voorraden aan te leggen. Er bestond immers tereche angst om al die producten bij een onverhoopte doorbraak van AVP enorm af te moeten waarderen. Mischien kan nu rond de paasdagen ook de vleesmarkt even tot rust komen en de afnemers wennen aan de hogere prijs. Vooral de retail in de regio heeft moeite met de afgedwongen prijsverhogingen. In Azie en met name China vallen momenteel dermate grote gaten dat ramingen rond de productiederving tussen 25 en 30 procent uitkomen. Ook hele zeugen- en opfokzeugenstapels vallen vanwege besmetting of ruiming weg. Herstel zal dus lang op zich laten wachten. Mede gezien de huidige zeer hoge interne prijsniveaus in China (tot € 2,65 per kg geslacht gewicht) gaan analisten er vanuit dat ook onze varkensprijzen na een korte pas op de plaats over enkele weken weer gestaag door zullen stijgen.

Slachtzeugen:
In de vermeerdering anno 2019 zien we nog steeds de invloed van oplopende varkens- en biggenprijzen op de uitstoot van slachtzeugen. Het aanbod is duidelijk krapper. De slachtzeugenprijs stijgt dan ook royaal met de vleesvarkens mee.

Biggen:
Onrust op de biggenmarkt over de top.

Prijsverhogingen met 4 tot zelfs 6 euro per stuk in 1 keer kunnen niet anders dan tot onrust leiden. Elke vleesvarkenshouder trekt aan de biggen en wil na het leveren van zijn varkens liefst nog de zelfde dag en zo mogelijk  wel extra biggen opleggen. Met name omdat de prijs wekelijks stijgt, maar ook omdat hij in de zomer goede perspectieven ziet voor zijn vleesvarkens. Daar staat tegenover dat de vermeerderaar absoluut geen haast heeft om te leveren. Licht leveren om gaatjes te vullen is vaak uit den boze en hij tilt graag een levering over het weekend naar de prijs van de volgende week. Toch lijkt ook daar weer wat rust te komen nu de prijsstapjes even wat kleiner worden. Kortere slachtweken betekenen minder te leveren varkens en dus minder vrijkomende plaatsen voor biggen. Ook zijn de all in all out stallen, die na leegstand toch weer in de markt kwamen, ondertussen vol. Het lijkt er dus op dat het tekort nu snel kleiner wordt en weldra zal oplossen. Toch is er nog even ruimte voor verhoging van de noteringen. Zowel de Best Piglet Price als de Duitse VEZG verhogen deze week nog €2,00. Voorlopig zullen de biggenprijzen de ontwikkelingen op de vleesvarkensmarkt langs de bovenkant blijven volgen. Daarmee zijn ook voor de vermeerderaar de perspectieven zonnig.

 

  
Bekijk ook onderstaande artikelen:

Dutch Pork Expo Venray 2019 - Save the Date

Bekijk onze nieuwe vacature: Commercieel vertegenwoordiger buitendienst (regio midden en zuid Nederland)