MARKTINFO

Marktbericht week 3

 

Vleesvarkens:

Niet vooruit te branden!
Opnieuw komen de vleesvarkensprijzen niet van hun plaats. Vion blijft steken op  €1.39 (incl 9% BTW) en de Duitse prijzen blijven al 15/16 weken op de € 1.36 steken. Waarbij vorige week de enige mogelijke genoemde mutatie zelfs een bedreiging betekende. Tonnies overwoog serieus om de prijs naar beneden bij te stellen. Reden: Ondanks een beperkt overschot aan slachtvarkens toch te veel vleesaanbod om goed te kunnen verkopen. Gelukkig werd er ook daar uiteindelijk gekozen voor onveranderd. Dus rust in de markt. Deze week lijkt het niet meer nodig nog varkens door te schuiven, daarmee zou ook de vleesmarkt iets comfortabeler kunnen worden. Teleporc gaf al een klein signaal met een centje plus. Het wachten is blijkbaar op de ophanden zijnde bestellingen van significant grotere volumes door China. De aantallen dieren die daar nu geruimd worden en de uit angst voor de ziekte toch al sterk teruglopende productie moet in een land waar de helft van de wereldproductie plaats vindt toch grote impact hebben. Ook als we die extra aanvoer met Brazilie en de VS moeten delen moet dat voor Europa een flinke impuls geven. Er daarbij nog steeds vanuit gaande dat we de AVP hier “onder controle” weten te houden. Dit laatste is eigenlijk een utopie! Niet alleen het gestaag doorkruipen van uitbraken richting de Franse grens in Belgie baart zorgen. Maar elke verslapping van de aandacht voor biosecurity rond migratie en transporten van mensen, dieren, levensmiddelen en goederen  tussen Oost Europa en onze regio levert grote risico’s op. Immers in oost Europa woekert de AVP ook nog steeds voort. En het is een bewezen feit dat wanneer een situtie wat langer duurt de focus snel minder wordt.

Maar vooralsnog “rekenen we op” enige beweging naar boven na deze week.  

Slachtzeugen:
Ook de slachtzeugenmarkt lijkt stabiel. Dit ook omdat het voor de verwerkende industrie aangeboden concurerende rundvlees van de zogenaamde worstkoeien redelijk aan de prijs blijft.

Biggen:
Biggen zijn goed te plaatsen. Maar, met uitzondering van wat specifieke concept dieren, is het nog geen echt probleem de stallen vol te houden. Wel zijn er vaste koppelingen, waarbinnen de keuze gemaakt is niet met biggen van derden aan te vullen, die even te krap in het aanbod zitten vanwege de productie dip. Dit wordt veelal opgevangen met lichtere  opleg, wat minder in een afdelingen en het schuiven met slachtvarkens. Behoefte aan flink wat extra biggen is er wel vanuit Spanje. Maar met name het oprukken van AVP richting Frankrijk maakt dat er voor met name Catalonie, het varkens gebied bij uitstek,   zeer scherpe importregels moeten worden nageleefd waardoor niet alleen flinke kosten moeten worden gemaakt, maar ook diverse geplande exporten uiteindeljk niet door kunnen gaan. Dit maakt dat exporteurs dus even niet echt gemotiveerd zijn voor Spanje te kiezen. De Duitse markt vraagt goed maar is absoluut niet bereid “wilde” prijzen te betalen. Wel stijgen de noteringen daar nog  wekelijks door. Maar we zien over de hele linie de prijsstijging wat afzwakken. Reden daarvoor is het niet van hun plaats komen van de vleesvarkensprijzen. Toch zit de BPP nu weer op het zelfde niveau als week 3 vorig jaar.       

 

 

Onze klant aan het woord!

Afrikaanse Varkenspest maakt sprong in onze richting