MARKTINFO

Marktbericht week 43

 

 

Vleesvarkens:
Ondanks slachtrecords nog steeds veel varkens

Varkensprijzen bleven ook afgelopen week weer stabiel. De druk van de aantallen op de Nederlandse slachterijen wordt mede vanwege extra slachtdagen iets kleiner. Er worden ondanks zeer strikte en belemmerende Coronamaatregelen recordaantallen varkens geslacht. Vooral het grote volume onbewerkt vlees voor China kan snel worden afgevoerd. Dit, omdat het na het slachten qua verwerking weinig arbeid vraagt. Er lijkt voldoende vraag om het aanbod te kunnen plaatsen. Toch staan diverse onderdelen onder druk. Voor de nekken, schouders en het magere, worden deze week door de afnemers 4 tot 5 cent minder betaald. Dit is ook enigszins onder invloed van de tijdelijke sluiting van de horeca. Op de Duitse markt nemen de slachtproblemen nog van dag tot dag toe. Zowel Vion Emstek als Tonnies in Sögel slachten nog steeds beperkt.  Ook de meeste andere slachters blijven onder de 90%. Aangekondigde “zondagslachtingen” lijken meer op politieke signalen. Immers het totaalaantal per week beschikbare arbeidsuren van het slacht- en verwerkingspersoneel mag hierbij niet overschreden worden. Ook is het nog onduidelijk of classificatie en toezicht wel kan worden geregeld. De gewichten van de niet afleverbare zware varkens lopen in sommige varkensrijke gebieden hoog op. De afzet hiervan op Italië is maar een druppel op de gloeiende plaat. Er zijn toenemende signalen van welzijnsproblemen. In Duitsland loopt het aantal Covid-19 besmettingen nu ook snel op. Slachterijen houden hun hart vast hoe ze met name de afsnij- en verwerkingscapaciteit enigszins op peil kunnen houden. Ook de beschikbare vries- en koelruimte is veel te krap. Dus, daar waar het er op lijkt dat we in Nederland weer een beetje licht zien, pakken zich nog donkere wolken samen boven de Duitse markt. Dit ontwricht de hele sector. Hoewel we voorlopig met Corona en AVP al voldoende problemen hebben moeten we ons al beginnen voor te bereiden op langzaam wat afnemende vraag vanuit China. Daar stoomt, tegen eerdere prognoses in, het herstel van de eigen productie met grote snelheid op. Terwijl Canada, VS en Brazilië, maar ook Spanje hun uitbreiding van de varkensstapel juist op China gericht hebben. Het op redelijk korte termijn verwachte Nederlandse prijsherstel zal dus voorzichtig zijn en gezien de ontwikkelingen zo maar geen permanent karakter krijgen.   

Slachtzeugen:
Het aanbod is, mede vanwege het leveren van volledige zeugenstapels in de stoppersregeling, groot. De slachtcapaciteit staat echter flink onder druk omdat er bij Duitse slachterijen voorrang gegeven wordt aan het wegslachten van de grote voorraad vleesvarkens. Toch houden de noteringen met uitzondering van Danisch Crown (-/- 4 cent) het niveau vast.

Biggen:
Het blijft nog even zoeken naar plaats

Zoals al voorspeld en gevreesd is de situatie op de biggenmarkt deze week nog weinig rooskleuriger. Wat meer binnenlandse plaats en qua volume niet echt slecht lopende afzet op Spanje kunnen de malaise op de Duitse markt helaas niet compenseren. Wederom blijven nogal wat dieren met pittige gewichten nog een week bij de vermeerderaar. Men verdringt elkaar om de beperkte ruimte op de vrije markt, waardoor de opbrengsten daar nog steeds zwaar onder druk blijven staan. Hoewel het op geen enkele manier de Duitse markt weerspiegelt verbaast zich niemand meer over het feit dat de Duitse VEZG en Nord West noteringen stug op hun plaats (voor de 5e keer € 27.00) blijven staan. De DCA - BPP blijft ook stabiel op € 23,50 steken. Zodra er echter wat meer opleg ruimte komt, zal de onderkant van de markt zich als eerste herstellen.

 

Waarschuwing:

Duitse wetenschappers gaan er (met de kennis van nu) van uit dat we nog maar aan het begin staan van een lang durende AVP uitbraak die zich over Duitsland zal verspreiden en besmettingen van varkensbedrijven zijn zeer waarschijnlijk.

Daarnaast zijn nieuwe uitbraken in Polen in gebieden waar geen zieke wilde zwijnen zijn hoogstwaarschijnlijk door menselijk toedoen veroorzaakt. 

Weest waakzaam!

AVP domineert niet alleen het nieuws maar moet ons ook extra bewust maken van onze plicht elk leeg voertuig schoon en ontsmet van ons erf te laten vertrekken! Bijgaand een door POV en Vee en Logistiek opgestelde leaflet met “instructies”en feiten. 

Hierbij de link van de flyer