MARKTINFO

Marktbericht week 17

 

Vleesvarkens:
Nu wel stabilisering van de vleesvarkenprijzen?

De Duitse Vereinigungspreis deed vorige week woensdag toch een handreiking ten gunste van grote slachterijconcerns. Deze wilden in ieder geval door met hun hausepreise van €1.42. Er wilden zich zelfs nog meer slachterijen hierbij aansluiten. Hieruit blijkt nog weer eens dat we in West Europa voornamelijk afhankelijk zijn van de wereld varkensvleesmarkt. De duidelijke opleving van de regionale afzet weegt niet op tegen de serieuze tegenvallers op de Aziatische markt. Brazilië verhoogt de druk op de Chinese markt omdat ze nauwelijks of niet meer kunnen leveren op Rusland. De VS kampt met grotere volumes voor export aangeboden varkens dan ooit, terwijl ze China bijna niet in komen. Daarnaast werken het wat hogere Europese prijsniveau en de stevige koers van de Euro in ons nadeel. Het lichtpuntje: afbouw van de importheffingen voor Europees varkensvlees in Japan (van 20 naar 0%) zal ons zeker helpen, maar nu nog even niet. Dus ondanks het feit dat de weergoden ons locaal goed gezind zijn slaat de balans negatief door. Dat de teleporc veiling toch op een relatief hoog niveau blijft staan heeft alles te maken met het teruglopende aanbod op de Duitse markt. Vooral de kleinere slachters met een hoog percentage  regionale afzet kopen zich de slachtlijnen vol. Daarnaast gaat het bij de internetveiling ook maar om zeer beperkte volumes. Het aanbod op de Nederlandse markt blijft daarentegen ook deze week weer fors. De gestage lichte stijging van de binnenlandse productie, nog versterkt door wat afgenomen  levende export naar Duitsland, zorgt hier voor problemen om de dieren allemaal geslacht te krijgen. Analisten melden het als positief, dat er een paar weken iets minder geslacht kan worden. Dit geeft de slachters namelijk mogelijkheden hun voorraden wat te verkleinen. Per saldo moeten we de komende weken nog niet echt op verhoging van de noteringen rekenen.

Slachtzeugen:
Ook een aantal slachtzeugen noteringen moest met de vleesvarkens mee wat op de prijs toegeven.

Biggen: 
Ondanks wat teleurstellende ontwikkelingen op de vleesvarkensmarkt wisten de biggennoteringen zich nog steeds te handhaven. Binnenlands wordt er vlot opgelegd en de afzet naar Spanje blijft, zij het tegen wat lagere prijzen, tegen de verwachting in toch nog doorlopen. Ook in België staan de prijzen licht onder druk. De Spaanse noteringen laten al een aantal weken een min zien. De verwachte opleving van de Duitse markt blijft echter nog steeds uit. De NW notering bleef voor de achtste week stabiel op €48.00 en meldt ook voor de lopende week weer een trend van onveranderd. De Duitse vleesvarkenshouder wil blijkbaar eerst verbetering van de varkensprijs zien voordat hij meer voor zijn big gaat betalen. Wel worden ook in Duitsland de stallen nu vlot na levering weer gevuld. Maar het verschil met de overige noteringen wordt nog maar minimaal kleiner. 
Explosieve vergroting van het Europese biggen aanbod wordt op korte termijn niet verwacht. Maar de vraag komt wel wat onder druk. Toch zullen er voorlopig geen grote aantallen boven de markt hangen en mogen we er van uit gaan dat de nu doorgevoerde prijsverlagingen in Nederland beperkt zullen kunnen blijven. Maar een significante verbetering van de vleesvarkensopbrengsten zou het allemaal wat gemakkelijker maken.     

 

 

Onze klant aan het woord!

Afrikaanse Varkenspest maakt sprong in onze richting