MARKTINFO

Marktbericht week 33

 

Vleesvarkens:
Impuls vanwege actuele krapte of structureel hogere varkensprijs?

Afgelopen woensdag verraste de Duitse Vereinigungspreis vriend en vijand door met maar liefst 8 cent te plussen naar €1.49. Deze actie heeft als basis een zeer krap aanbod op de Duitse varkensmarkt. Dit was ook al te zien op de Teleporc veilingen van de vrijdag en dinsdag daarvoor waar de dieren in totaal 7 cent duurder verkocht werden.  De NW verhoging werd meteen kracht bijgezet door brede ISN oproep aan hun leden, de  Duitse varkenshouders, om absoluut niet aan “hauspreise” toe te geven en in dat geval de leveringen meteen bij te buigen naar slachterijen die wel de notering respecteren. In een week met zo weinig aanbod konden de grote slachtconcerns zich dus dit risico niet permitteren en gingen donderdag volgzaam met de verhoging mee. Vrijdag bleek het aanbod nog steeds dermate krap dat op de Teleporc veiling opnieuw € 0.07 duurder verkocht werd. De DCA beursprijs reageerde op de duitse acties met een plus van 7 cent geslacht. De Nederlandse slachterijen zullen ongetwijfeld volgen. Toch is het nog maar de vraag of Teleporc, met haar kleine volume, vrijdag niet te ver doorgeschoten is. Duitse slachterijen reageren op het nog aanhoudende krappe aanbod door deze week bijvoorbeeld een volledige dag minder te slachten. Daarmee het signaal gevend dat volgens hen de duurdere inkoop absoluut niet in de verkoopprijzen van het vlees terug te halen is. Dus is het niet ondenkbaar dat Teleporc dinsdag een klein stapje terug zou moeten doen waardoor het ontstane verschil van 11 centen met de vereinigungsprijs wat kleiner wordt en de druk op de slachterijen om verder te verhogen wat minder. Er is voor hen immers meer aanvoer in het verschiet. Maar positief bekeken: Vakanties lopen in Dld. in diverse dichtbevolkte deelstaten ten einde, de vleeswarenindustrie start in heel Europa weer op en ook uit de Wereldmarkt komen wat positiever signalen. Het verschil in prijs tussen vorig jaar en nu in de zelfde periode is nog rond de 20 cent. Hopelijk kan dit nu op korte termijn verder worden teruggebracht.

Slachtzeugen:
Ook de slachtzeugenmarkt profiteerde van de opleving bij de vleesvarkens.

Biggen:
Aan het begin van deze week wordt de vriendelijke stemming op de vleesvarkensmarkt zeker nog niet ervaren in de biggenhandel. In de hoop op prijsherstel en bij te hoge bezetting in de opfokstallen worden vermeerderaars ook niet meer zo geplaagd door de hitte. Zij zijn dus niet meer genoodzaakt voor de  biggen die ze over hebben  in te gaan op afzetmogelijkheden  “tegen elke prijs”. Dus de bodem wordt iets opgetrokken. Maar of dit nu al tot structurele verhogingen van de biggen noteringen kan leiden is nog maar de vraag. Onze oosterburen, met de hoogste stijging van de vleesvarkensprijs, vinden in ieder geval van niet. Zij houden de noteringen voor deze week gelijk. Ook de BPP notering vindt verhoging nog niet aan de orde. Voor extra opleg capaciteit als effect van enig groeiherstel van de vleesvarkens is het nog te vroeg. Maar het aantal doemdenkers dat vanwege slechte prijzen (nog) niet op wilde leggen wordt toch wat minder en dat levert wel oplegplaatsen op. De bandbreedte in opbrengst verschil zal ongetwijfeld snel kleiner worden, maar structurele verhogingen zullen naar verwachting nog zeer voorzichtig zijn. 

 

Onze klant aan het woord!

Afrikaanse Varkenspest maakt sprong in onze richting